Reklama

Jak wygląda w praktyce opieka nad dzieckiem po rozwodzie?

Rozwód to niezwykle traumatyczne przeżycie zarówno dla małżonków, jak i ich dzieci. Obowiązek i zarazem prawo utrzymywania kontaktów z dzieckiem to nieodłączny element procesu sądowego. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że prawo niezależne jest tutaj także od tego, w jakim stopniu rodzicom przysługują prawa rodzicielskie. Jak wyglądają kontakty z dzieckiem po rozwodzie? W jaki sposób podzielić opiekę tak, aby dziecko ucierpiało na tym w jak najmniejszym stopniu?

Kontakty z dzieckiem niezależne są od władzy rodzicielskiej

Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż pojęcie, takie jak kontakty z dzieckiem oraz władza rodzicielska nie są ze sobą powiązane. To zupełnie różne pojęcia, które należy rozróżnić. Zgodnie z art. 95 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego władza rodzicielska to obowiązek sprawowania pieczy nad dzieckiem tak, aby zachowane były jego prawa i godność. Mowa tutaj o takich kwestiach jak zarządzane majątkiem dziecka, a także wychowywaniem go. Bez względu na posiadane prawa rodzicielskie, każdy z rodziców ma obowiązek utrzymywania kontaktów ze swoim dzieckiem. Kontakty obejmują tutaj szczególnie przebywanie z dzieckiem oraz różnicowanie jego potrzeb. Wśród rodzajów kontaktów z dzieckiem zasadniczo wymienić można:

Reklama

  • Przebywanie z dzieckiem,
  • telefonowanie do dziecka,
  • odwiedziny,
  • zabieranie dziecka poza miejsce stałego zamieszkania.

W przypadku, kiedy bezpośredni kontakt nie jest możliwy (na przykład ze względu na specyfikę pracy jednego z rodziców, każdy rodzic zobowiązany jest do kontaktu telefonicznego lub kontaktu za pomocą wideo rozmów. 

Zobacz także: https://papierowemysli.pl/co-nalezy-wiedziec-o-ustaleniu-kontaktow-z-dzieckiem-po-rozwodzie/

Kontakty z dzieckiem a porozumienie pomiędzy byłymi małżonkami

Istnieje możliwość spisania wspólnej ugody dotyczącej opieki nad dzieckiem. Najczęściej sąd przychyla się do takich wniosków i uwzględnia je, jeżeli stwierdzi, że taki układ będzie dla dziecka odpowiednim rozwiązaniem. Jeżeli taka ugoda nie zostanie przez rodziców spisana, wówczas to sąd zadecyduje jak często i jaka forma spotkań będzie przysługiwała rodzicom. W trakcie rozstrzygania z pewnością weźmie prawo do opieki nad dzieckiem obojga rodziców. Warto więc porozumieć się w trakcie procesu sądowego, aby rozwód był dla dziecka jak najmniej traumatycznym przeżyciem. 

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem na czas rozwodu

Wniosek dotyczący zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem jest pomocy wówczas, kiedy w trakcie rozwodu rodzic ma utrudniony kontakt ze swoim dzieckiem. Zdarza się tak, że dziecko staje się pionkiem w grze rozwodu rodziców, dlatego w celu uniknięcia takich sytuacji, prawo przewiduje zabezpieczenie możliwości widywania się z dzieckiem tak, aby żadna ze stron nie mogła utrudniać kontaktu w tracie procesu rozwodowego. Takie zadanie może być elementem pozwu o rozwód lub może też stanowić osobne pismo w sytuacji, kiedy kontakt został nagle ograniczony przez jednego z rodziców. 

Czy sąd zawsze rozstrzyga o prawie do kontaktu z dzieckiem?

Sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktu z dzieckiem, jeżeli dostarczony zostanie do sądu odpowiedni wniosek spisany przez rodziców. W praktyce nie oznacza to jednak konieczności złożenia jednego, wspólnego oświadczenia przez rodziców. Co prawda takie rozwiązanie pozwoli na przyspieszenie procesu postępowania, jednak w praktyce to jedna ze stron może wraz ze złożeniem wniosku o rozwód może wnieść o nieorzekanie o kontaktach ze stron nad małoletnim dzieckiem. W trakcie rozprawy drugi małżonek może potwierdzić lub odrzucić wniosek. Co w przypadku, kiedy rodzice wnoszący o nieorzekanie o kontaktach po uzyskaniu rozwodu nie mogą dojść do porozumienia? Wówczas konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku w sądzie rejonowym o uregulowanie kontaktów nad małoletnim dzieckiem. 

Zobacz także: Rozwód i alimenty - co musisz wiedzieć?

materiały promocyjne

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy