Reklama

Jak mądrze wspierać dziecko

Eksperci podkreślają, że czas między 9 a 12 rokiem życia dzieci to kluczowy moment, w którym wrodzona ciekawość świata pobudza naturalną chęć zdobywania wiedzy oraz instynkt odkrywcy. Jeśli ciekawość ucznia nie jest odpowiednio podsycana, jego motywacja spada i nauka przestaje być przyjemnością.

Co może zrobić rodzic i nauczyciel w tej kwestii? Z badań i ankiet prowadzonych w szkołach podstawowych na początku września 2013 roku wynika, że aż 56 proc. uczniów w Polsce nie korzysta z zajęć dodatkowych czy pozaszkolnych rozwijających zainteresowania i pasje.

Jako przyczyny tego zjawiska wskazywane są przede wszystkim ograniczone zaangażowanie rodziców i brak współpracy z nauczycielem. Wyniki badań w Polsce pokrywają się z wynikami projektów badawczych prowadzonych na świecie (np. Family Education, Perason).

Zajęcia dodatkowe wspierają

Statystyki te wskazują z jednej strony na fakt, jak niewiele dzieci wspieranych jest w poszerzaniu horyzontów, ale pokazują też podłoże tego zjawiska. To kompleksowe zrozumienie potrzeb dzieci, zaangażowanie zarówno nauczycieli, jak i rodziców może przynieść najlepsze efekty w budowaniu i podtrzymaniu chęci dzieci do gromadzenia wiedzy i osiąganiu sprawności w korzystaniu z niej, a w rezultacie do lepszych wyników w nauce oraz rozwoju zainteresowań.

Reklama

- Uczestnictwo w zajęciach dodatkowych to tylko jeden z wielu  sposobów wspierania dzieci, który jest jednocześnie konsekwencją odpowiedniego stymulowania dzieci do rozwoju. Zachęcajmy dzieci do różnorodnej aktywności oraz otwartości. Pamiętajmy jednak, że kluczowe we wspieraniu dzieci w poznawaniu rzeczywistości jest budowanie odpowiedniej motywacji wewnętrznej i zewnętrznej. Duże zadanie przed rodzicami- radzi rodzicom i nauczycielom psycholog Anna Resler-Maj.

- John Hettie z Auckland University zdiagnozował kilka czynników poprawiających osiągnięcia dzieci w procesie edukacji. Wymienił jako kluczowe między innymi: zachęcenie do samooceny(1,44), dostarczenie informacji zwrotnej(0,73), forma relacji nauczyciel - uczeń(0,72) czy stopień zaangażowania rodziców w życie szkolne i  pozaszkolne dzieci. Warto skorzystać z tych wskazówek. - dodaje Resler-Maj.

Wydawnictwo Nowa Era wspólnie ze Stowarzyszeniem Navegadores przeanalizowało bariery i potrzeby edukacyjne uczniów oraz nauczycieli w szkołach podstawowych. Wyniki pokazały, że zarówno w szkole, jak i w domu, dzieci napotykają na wiele czynników, które mogą wzmocnić lub osłabić ich naturalną chęć rozwoju i poznawania świata.

Integracje nauczycieli, rodziców i dzieci

W odpowiedzi na tą potrzebę powstał program eduBudzik - pierwszy program integrujący nauczycieli, rodziców, a także dzieci w edukacyjnej przygodzie. Jego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych, inspirowanie uczniów do odkrywania swoich mocnych stron i zainteresowań oraz wspieranie nauczycieli i rodziców w motywowaniu dzieci do stałego rozwoju i rozbudzania pasji.

Aby program eduBudzik przyniósł realną zmianę, swoim zasięgiem obejmuje całe środowisko rozwoju ucznia - czyli szkołę i dom, a kolejne działania skierowane będą do rodziców i nauczycieli.

Pierwszy etap programu eduBudzik, skupiający się na uczniach, rozpoczął się we wrześniu i potrwa do końca listopada 2013. Ze szkół z 7 województw (podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego) wyruszy 11 dwudniowych ekspedycji naukowych do Warszawy i Krakowa.

Prawie 600 małym badaczom z 17 szkół będzie towarzyszyło 40 nauczycieli i 30 wolontariuszy Nowej Ery. Partnerami ekspedycji naukowych są Stowarzyszenie Navegadores oraz Uniwersytet Dzieci. Program ekspedycji naukowych został tak skonstruowany, aby pobudzić  i "nakręcić"  uczniów do intelektualnego działania.

Pierwszy dzień każdej wyprawy edukacyjnej jest poświęcony swobodnym doświadczeniom naukowym dzieci m.in w Centrum Nauki Kopernik.

Drugiego dnia wszyscy uczestnicy projektu wezmą udział w lekcji muzealnej w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy oraz w nieszablonowych zajęciach edukacyjnych na Uniwersytecie Dzieci.

Czy dinozaury żuły gumę?

Zastanowią się, czy dinozaury mogły żuć gumę i dlaczego jabłko spadło Newtonowi na głowę? Dowiedzą się, dlaczego gwizdek gwiżdże, a mydło myje. Przestudiują budowę DNA, sposoby działania leków oraz historię powstawania oceanów i kontynentów.

Ankiety przeprowadzane na początku roku szkolnego przez wychowawców klasy bądź pedagogów szkolnych w celu zdiagnozowania zainteresowań, mocnych i słabych stron dziecka.

Zgromadzone wyniki pochodzą z: 11 szkół podstawowych z 5 miast Polski (Warszawa, Kraków, Wrocław, Włocławek, Łódź) - łącznie 470 uczniów klas III-VI oraz 6 gimnazjów (miasta j/w) - łącznie 247 uczniów. Dodatkowo wykorzystano opinie 73 nauczycieli i 33 pedagogów szkolnych, pracujących z uczniami szkół podstawowych, którzy przeprowadzali w/w ankietę.

John Hettie, Visible Learning Laboratories, Auckland University Profesor John Hattie wraz ze swoim zespołem przez 15 lat analizował większość badań naukowych z zakresu edukacji, jakie pojawiły się w tym czasie na świecie. Przestudiował ponad 800 meta analiz, 50 tysięcy badań obejmujących ponad 200 milionów uczniów.

Pełen raport z badania: Kolejne działania skupiają się na wspieraniu nauczycieli i rodziców. Podczas licznych warsztatów, szkoleń, spotkań z psychologami i coachami, zdobędą oni cenną wiedzę i wskazówki, jak odkrywać, motywować i wspierać młode talenty. Działania programu eduBudzik mają charakter lokalny i ogólnopolski.

Centrum informacji eduBudzik

Wydawnictwo Nowa Era uruchomiło stronę internetową, która zawiera m.in. inspirujące artykuły i wywiady z psychologami, praktyczne porady dla rodziców, scenariusze lekcji dla nauczycieli oraz informacje na temat poszczególnych etapów programu eduBudzik. 

materiały prasowe
Dowiedz się więcej na temat: wychowanie | nauka | edukacja
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy