Reklama

Liczby są ważne dla dzieci

Sposób, w jaki rodzice opowiadają dzieciom o liczbach i to, jakich pochwał używają - nawet kiedy dziecko ma tylko rok, dwa albo trzy lata - może mieć duży wpływ na osiągnięcia matematyczne dzieci, zarówno we wczesnym dzieciństwie, jak i w szkole podstawowej - twierdzi badaczka z USA.

Dysproporcje pomiędzy dziećmi z domów lepiej i gorzej sytuowanych można zmniejszyć jeszcze przed rozpoczęciem edukacji szkolnej, poprzez działania podejmowane w domu - twierdzi prof. Elizabeth Gunderson z Temple University. 

Jej zdaniem o liczbach warto opowiadać już rocznemu dziecku. Dzieci, które od młodości słyszą od rodziców o liczbach, są w stanie lepiej zrozumieć, co te liczby reprezentują - np. że słowo "cztery" opisuje zestaw czterech obiektów. To z kolei może w przyszłości pozytywnie wpłynąć na zdolności matematyczne dziecka. 

Reklama

Aby to sprawdzić, prof. Gunderson wraz ze współpracownikami stworzyli serię książek dla dzieci w wieku od 2,5 do 4 lat. Część z książek miała więcej treści związanych z liczbami, z kolei w części zastąpiono liczby przymiotnikami. 

Czytanie dzieciom książek z pierwszej grupy ok. 4 razy w tygodniu w ciągu miesiąca zwiększyło ich wiedzę o liczbach na poziomie porównywalnym z ok. 3-4 miesiącami zwyczajnej interakcji. 

W innym badaniu prof. Gunderson zajęła się wpływem konkretnych rodzajów pochwał na późniejsze osiągnięcia matematyczne dzieci. Oparła się przy tym na wynikach wcześniejszych badań, które wykazały, że pochwały "zorientowane na proces" - czyli chwalące dzieci za wykonanie zadania, a nie za ich cechy charakteru - może przełożyć się na lepsze wyniki w nauce. 

Wyniki prof. Gunderson pokazują, że stosowanie takich właśnie pochwał dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat wpływa na ich podejście do nauki jeszcze w pierwszych kilku klasach podstawówki. 

- Środowisko domowe oraz sposób, w jaki rodzice opowiadają dzieciom o liczbach i to, jakich pochwał używają - nawet kiedy dziecko ma tylko rok, dwa albo trzy lata - zdaje się mieć ogromny wpływ na ich osiągnięcia matematyczne, zarówno we wczesnym dzieciństwie, jak i w szkole podstawowej - podsumowuje badaczka.

Choć przy walce z nierównościami pomiędzy dziećmi wynikającymi z dochodów ich rodziców ogromny nacisk kładzie się na okres edukacji szkolnej, możliwości zmniejszenia tych różnic istnieją znacznie wcześniej - zauważają badaczki. Wnioski te zostały przestawione podczas spotkania American Association for the Advancement of Science w Bostonie.

PAP Nauka

PAP
Dowiedz się więcej na temat: liczby
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama