Reklama

Rozwój psychofizyczny czterolatka

Czwarty rok życia stanowi przełomowy dla dziecka moment. Jest to moment pójścia do przedszkola. Charakterystyczny jest wtedy rozwój motoryczny, poznawczy, językowy i emocjonalny, który pozwala dziecku odnaleźć się w grupie. Dziecko staje się samodzielniejsze oraz zakres komunikacji ulega zwiększeniu.

Rozwój ruchowy przebiega szybciej , ale nie skokowo. Nasza pociecha doskonali posiadane już umiejętności nabywając nowe. W rozwoju dziecka czteroletniego warto, więc zwrócić uwagę na motorykę, język, rozwój poznawczy i emocjonalny.    

Motoryka duża

Osiągnięcia w zakresie dużej motoryki: wchodzenie i schodzenie po schodach krokiem naprzemiennym, sprawne kopanie i rzucanie piłką, łapanie piłki przedramionami jednocześnie ją przyciskając, umiejętność podskoczenia, przeskoczenia przez przeszkodę oraz zeskoczenie z niej.  

Reklama

Motoryka mała

W zakresie małej motoryki dziecko robi postępy w technice pisania i rysowania. Jest w stanie odwzorować np. kwadrat. Potrafi rysować po śladzie oraz wykonuje proste szkice tematyczne jak dom, miś. W czwartym roku życia można obserwować ukształtowanie się dominacji stronnej.

Dziecko uczy się wówczas prawidłowych chwytów. Czteroletnie dziecko buduje konstrukcje, trafia do celu z niewielkiej odległości. Jeśli chodzi o samodzielność  czterolatek podejmuje czynności związane z samoobsługą - ubiera się i rozbiera, myje, wyciera ręce, korzysta z toalety, czesze włosy, je łyżką i widelcem oraz myje zęby. 

Rozwój językowy

Pod koniec czwartego roku życia u wielu dzieci pojawiają się głoski dziąsłowe sz, ż, cz,dż. Mowa dziecka jest zazwyczaj zrozumiała dla odbiorców komunikatu. Cztery lata to wiek, w którym dziecko osiąga dużą biegłość językową, ale pamiętajmy , że wiele jeszcze musi umiejętności utrwalać np. funkcję pamięci.

Ćwiczmy z naszymi pociechami różnego rodzaju wierszyki lub zagadki. Takie zabawy wzbogacają słownictwo i uczą recytacji. Charakterystycznym etapem rozwoju językowego jest też wzrastająca liczba pytań - jest to dziecięce poznawanie świata. 

Do najważniejszych pytań należy "dlaczego ?" - to bardzo ważne pytanie ponieważ jest to dociekanie przyczyn. Dajmy zatem możliwość pełnego wglądu do ów świata. Niech nasz czterolatek uczy się myśleć analogicznie. Rozbudzajmy jego ciekawość.     

Rozwój poznawczy

Zabawy w tym wieku, są głównie tematyczne i dają możliwość wzbogacania słownictwa, uczą ról społecznych. Istotne jest naśladowanie działań osób dorosłych.

Wzrost kompetencji językowej, rozwój społeczny oraz poznawczy powodują zwiększenie takich zabaw ponieważ dziecko w tym wieku uczy się współdziałać w grupie. Dziecko powinno uczyć się, więc ścierać kurz, rozkładać sztućce. Takie czynności dają poczucie sprawczości oraz uczą poszanowania zasad.  

Rozwój emocjonalny

W aspekcie emocjonalnym i społecznym przynależność do grupy przynosi więcej sytuacji do poznawania doznań emocjonalnych. Pojawia się poczucie winy, które warunkuje rozwój sumienia.  Dziecko czteroletnie zaczyna pojmować jakie są oczekiwania społeczne danej grupy do której należy. Kontroluje wybuchy złości i żalu.   


Katarzyna Lamparska -Terapeuta Integracji Sensorycznej pracujący w Centrum Zdrowia Dziecka PEGAZ w Słupsku

http://www.klubrodzica.com/rozwoj-psychofizyczny-czterolatka-warto-zwrocic-uwage/

KlubRodzica
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama