Reklama

Reklama

Koziorożec - opis znaku:

Około 22 grudnia Słońce osiąga swój najniższy punkt i wchodzi w zodiakalny znak Koziorożca. Przebywa w nim do 21 stycznia.

Wydaje się, że panuje tylko zima i chłód, ale nie należy ulegać złudzeniu, gdyż źródło energii przeniosło się do korzeni i tam pulsuje teraz pełnią życia W systemie astrologicznym punkt przesilenia zimowego znajduje się właśnie w znaku Koziorożca Jest to moment zwycięstwa sił światłości nad siłami ciemności. W chińskiej "Księdze Przemian" z VII wieku p.n.e. ten moment związany jest z 24 heksagramem - "Powrót". Po najciemniejszym okresie w roku, światła znowu zaczyna przybywać. Na początku jest to ledwo zauważalne, ale rozwój dnia następuje teraz bez przeszkód, a noc będzie mu służyć. Wszystkie siły pomagają światłu, które wraca na swoją własną drogę. Kończy się czas destrukcji, rozpoczyna się czas nadziei i budowania.

Reklama

W okresie przesilenia zimowego w przyrodzie światło zwycięża nad ciemnością. Dlatego w tym czasie w starożytnych religiach obchodzono święto narodzin Boga-Słońca. Gdy Słońce świeci z znaku Koziorożca, chrześcijanie obchodzą święto Bożego Narodzenia. Kto urodził się w tych dniach, tego temperament charakter i osobowość określane są przez wpływy kosmiczne, które starożytni przedstawili w obrazie Koziorożca.

W horoskopie indywidualnym wpływy te zaznaczyć się mogą także w ascendencie w znaku Koziorożca oraz w zgrupowaniu planet w tymże znaku. Źródeł symbolu Koziorożca - owego połączenia tułowia kozy z rybim ogonem - należy szukać w starożytnej Babilonii. Chaldejczycy wyobrażali sobie, że w okresie zimy Słońce pogrąża się w fale Niebiańskich Wód. Woda w owych czasach była symbolem nocy i chaosu, tak jak w naszej szerokości geograficznej śnieg i zawieje śnieżne. Stąd gwiazdozbiory tworzące zimową część zodiaku w Babilonii były kojarzone z istotami wodnymi: Kozo-Ryba czyli Koziorożec, Wodnik wyobrażający porę silnych deszczów, Ryby, i nawet Byk - symbolizujący powrót Słońca - wynurzał się z wody.

Wyobraź sobie Twój gwiazdozbiór i zastanów się kim jesteś i jak możesz działać skutecznie? W jaki sposób możesz wykorzystać swoje najlepsze cechy, aby stać się człowiekiem sukcesu. Jak Twoje dodatnie strony mogą pracować na Twoją korzyść, a ujemne mogą zostać opanowane? Nad czym powinieneś pracować, aby nie popełniać niepotrzebnych błędów? Nim wyruszysz na podbój świata, zanalizuj pozytywne i negatywne strony swojego temperamentu.

Aby urodzony pod znakiem Wodnika, albo mający ważne punkty w swoim horoskopie w tym znaku, mógł działać skutecznie, powinien także zrozumieć, że struktura człowieka nie jest jednowymiarowa. Osobę ludzką trzeba rozpatrywać w co najmniej pięciu wymiarach. Koncepcja człowieka pięciowymiarowego wychodzi na przeciw próbom spojrzenia na istotę ludzką jako na integralną całość, w której współgrają wymiary: 1/ uczuciowy, 2/ intelektualny, 3/ fizyczny, 4/ intuicyjny oraz 5/ duchowy.

Wymiar uczuciowy - związany jest z przeżyciami inspirującymi człowieka do działania. Zawiera reakcje "od" i "do" otoczenia. Koresponduje ze znakami ognistymi.

Wymiar intelektualny - to cała wiedza i mądrość zgromadzona przez pokolenia i wciąż wypracowywana na nowo. Dzięki temu wymiarowi możemy panować nad materią i swoimi popędami, oraz świadomie kierować swoim losem, przez akty wolnego wyboru. Wymiar ten koresponduje ze znakami powietrznymi.

Wymiar fizyczny - związany jest w naszym zakorzenieniem w materii (łączy nas ze światem minerałów i roślin). Odbieramy go swoimi pięcioma zmysłami, a odnosi się on do zdrowia, odżywiania i oddychania. Zawiera całą wiedzę o sposobie życia. Bez harmonii na tym poziomie nie jest możliwa biologiczna egzystencja człowieka. Odpowiadają mu znaki trytonu ziemskiego. Ten wymiar może Ci być najbliższy. Pamiętać jednak musisz, że materia ma swoja reprezentację niewidzialną dla zmysłów.

Przedłużeniem wymiaru fizycznego jest bowiem wymiar intuicyjny, nazywany również biopolem (bioelektroniczny w ujęciu Włodzimierza Sedlaka). Znaki trygonu ziemskiego, a więc także Twój znak, znak Koziorożca, mają specyficzną zdolność poruszania się w tym wymiarze. Wymiar intuicyjny dotyczy snów, przeczuć, nagłych olśnień, "magnetycznej" miłości od pierwszego wejrzenia. Penetrują ten obszar wszelkie sztuki "diwinacyjne" - zwane potocznie "wróżebnymi" - zaczynając od fusów po kawie, a kończąc na kanonicznej chińskiej "Księdze Przemian". Wymiarem intuicyjnym nie rządzi prawo przyczynowości, ale prawo synchroniczności (równoległości), badane przez wielkiego psychiatrę Carla Gustawa Junga i fizyka Wolfganga Pauliego, laureata Nagrody Nobla. Wymiar intuicyjny związany jest także z medycyną tybetańską i chińską, które posługują się pojęciem energii "chi", krążącej we wszechświecie i ożywiającej ciało człowieka. Dotychczas wymiar intuicyjny w kulturze Zachodu badany był najpełniej przez tzw. nauki tajemne - rozumiane dzisiaj jako wiedza o wpływie niewidzialnego biopola na ciało fizyczne człowieka. Wymiar intuicyjny to "homo electronicus" w ujęciu Włodzimierza Sedlaka.

Dusza człowieka należy do piątego wymiaru i trzeba ją wyraźnie odróżnić od wymiaru biopola, gdyż często jest z nim utożsamiana . Kiedy jesteś przekonany, że dom trzeba wybudować w tym a nie w innym miejscu, działasz właśnie w tym wymiarze. Stare kościoły były budowane w miejscach szczególnego promieniowania ziemskiego. Zwierzęta dobrze wyczuwają to promieniowanie. W fazie Koziorożca wymiar intuicyjny jest bardzo silnie połączony z wymiarem fizycznym.

Według tradycji astrologicznej, twoje pozytywne cechy to siła woli, wytrwałość, cierpliwość, ostrożność, oszczędność, pilność, zdolność koncentracji, wiara w siebie, stałość, wierność, uczciwość, sprawiedliwość, dyplomatyczna rezerwa i wielki talent organizacyjny. Cechy negatywne mogą przejawić się w postaci niepotrzebnej zawiści, nieufności, a nawet mściwości. Rzadko jednak wyzwalają się one w Tobie, jeśli nie ma dostatecznego i poważnego powodu. Niebezpieczne stać się mogą wywyższanie się i odgradzanie się od innych. Najistotniejsze są jednak nie same cechy, ale to, co jest ich źródłem. Co poprzedzający Cię Strzelec wymyślił, Ty jako Koziorożec możesz zrealizować, zbudować.

Znak ten daje człowiekowi cechy, które doskonale symbolizuje kozica górska. Samotnie, pewnie, ale z ostrożnością, wspina się ona na szczyty, coraz wyżej i wyżej. W Twoim wnętrzu istnieje silna potrzeba pokonywania przeszkód i wspinania się na niedostępne stanowiska. Tak w sferze materii, jak i w sferze ducha. Dzięki wytrwałości i pracy jesteś w stanie - jak żaden inny znak zodiakalny - tworzyć mocne i trwałe struktury. W fazie Strzelca pokazany zostaje idealny cel. Koziorożec zaś wskazuje, jakimi prawami rządzi się materia, przy pomocy której ów cel można zrealizować. Koziorożec potrafi dostosować idee do praktyki. Dlatego żąda posłuszeństwa nie dla siebie, ale dla celu, któremu służy.

Dla Ciebie materia nie istnieje bez ducha, dlatego lubisz zajmować się filozofią. Ale uwaga! Mogą pociągać Cię także systemy pesymistyczne, ponieważ temat śmierci bardzo często jest obecny w Twoim życiu. Dla Ciebie Śmierć nie jest otchłanią, ale przejściem od jednej do następnej formy bytu. Odkryj, że jesteś nieskończonością. Kiedy Ci się to uda, zaczniesz kroczyć od zwątpienia do wielkiej mądrości.

Metafizyczne inklinacje mogą spowodować, że pod koniec życia możesz zostać albo ciasnym materialistą, albo mędrcem, filozofem lub pustelnikiem, do którego po radę będą wszyscy przychodzić jak do źródła Jeśli zrozumiesz, jak życie połączone jest ze śmiercią, tworząc kalejdoskop zmieniających się form, zrozumiesz prawdziwą istotę swojego Ducha. Budując stałe formy, tworząc coś nowego, licz się z tym, że z czasem ulegnie to przemianie. Odpowiadający znakowi Koziorożca Saturn strzeże praw obowiązujących na naszym globie. Ty przypominasz ludziom, że jeśli ktoś chce wyjść poza te prawa, aby osiągnąć chwilowy sukces, bez liczenia się z konsekwencjami, musi zostać zatrzymany. Epoka Saturna była kiedyś uważna za "złotą". Jeśli bowiem zrozumiesz, czemu musisz się poddać, według jakich praw powinieneś działać i jakie są granice Twojej wolności, to masz szansę osiągnąć prawdziwe szczęście.

Trudna jest droga Koziorożca, dlatego przez wielu ludzi jesteś fałszywie rozumiany. Większość odbiera Cię jako osobę mało przystępną i chłodną. Ale taki jesteś tylko na zewnątrz. W rzeczywistości posiadasz romantyczny czar i kto potrafi bardziej wczuć się w Ciebie, dostrzeże wpływy opozycyjnego znaku Raka. Wpływ ten daje wyczucie aury drugiego człowieka, intuicję, znaczące sny i wielkie przywiązanie do domu i rodziny. W miłości nie udajesz. Jednocześnie odznaczasz się wiernością i przywiązaniem. Posiadasz dystans w stosunku do swoich namiętności, ale pod wpływem wielkich uczuć w chwilach uniesienia możesz przekroczyć własne bariery. W kontaktach między ludźmi może niekiedy cechować Cię jednostronność. Możesz w związku z tym niedoceniać i lekceważyć przekonania innych ludzi. Warto być bardziej elastycznym i starać się wymieniać myśli z ludźmi o innych poglądach. Porównywanie ich idei ze swoimi, wyzwoli Cię od uprzedzeń i dogmatów, a także pozytywnie wpłynie na Twój umysł.

Saturn i Koziorożec stoją na straży porządku. Saturn silnie związany jest z czasem. Panuje i kontroluje cykle życiowe. Dlatego warto studiować kanoniczne dzieło chińskiej filozofii i mantyki "I-Ching" - "Księgę Przemian", w której cykle przyrody, człowieka i ducha, ujęte zostały w formie zmieniających się i następujących po sobie 64 sytuacji zwanych heksagramami. Idee, którym służysz, muszą być żywe. Jeżeli ulegną skostnieniu, grozi im zniszczenie. Nie jesteś jednoznaczny. Tak jak nie jednoznaczne były dzieje symbolu Twojego znaku. Na początku Koziorożec - jako kozioł z rybim ogonem - miał być jednym z tych potworów, od których roiły się wody kosmologii babilońskiej.Grecy mieli pewien kłopot ze znalezieniem odpowiednika emanacji Koziorożca we własnej mitologii. Zdecydowali, że ten wodny znak babilońskiej astrologii zostanie obdarzony cechami żywiołu Ziemi. Manilius kojarzył Koziorożca ze sferą, w której powstaje ogień. Byłby wtedy Koziorożec patronem wszelkich zajęć metalurgicznych.

Ten system myślenia kojarzy ognistego Marsa, boga żelaza, ze znakiem Koziorożca. Pod Twoim pozornym chłodem kryje się potężny żar i wielka twórcza energia . Koziorożec łączy wyobraźnię i logikę, dzięki czemu może w pełni opanować materię. Przestaje być ona przeszkodą i staje się miejscem rozwoju orz doskonalenia ducha. Opanowana i zorganizowana materia wedle niezmiennych praw staje się drugą Naturą, czyli Cywilizacją. Człowiek, aby istnieć, powinien respektować prawa przyrody i prawa cywilizacji - i Ty nad tym czuwasz.

Mylą się ci, którzy myślą, że gardzisz zabawą. To prawda, że wstrzymujesz się niekiedy od rozrywek, gdyż nie lubisz tracić czasu na niekonkretne działania. Nie spędzasz także długich godzin marząc o przygodach, albo żyjąc w świecie fantazji. Interesuje cię bowiem świat rzeczywisty. Ale jeśli uda Ci się zorganizować świat materii, wtedy robisz następny krok w stronę ducha. Życie praktyczne nie jest dla Ciebie celem samym w sobie. Jest przygotowaniem bazy i miejsca do startu. W negatywnym aspekcie możesz nawet całe życie spędzić na przygotowaniach. Jeśli jednak uznasz, że materia jest miejscem, w którym rozwija się Duch, wtedy jak żaden inny znak masz wielkie szanse rozwijać się przez medytację i kontemplację. Dzięki nim połączysz się z najwyższymi energiami duchowymi. które dodadzą Twojemu działaniu lekkości i radości.

Zadbaj o swoje ciało. Według tradycji astrologii medycznej szczególnie uwrażliwione u ludzi spod znaku Koziorożca są stawy i kolana oraz pęcherzyk żółciowy. Narzekać możesz często na brak ciepła wewnętrznego. Łatwiej niż inne znaki możesz się przeziębiać i zapadać na chroniczne choroby. Ale dzięki dyscyplinie wewnętrznej dbasz nie tylko o własne zdrowie, ale również o zdrowie swoich najbliższych. Mówi się, że Koziorożce żyją na odwrót. Rodzą się starsze, a z latami młodnieją. We wczesnym dzieciństwie możesz wydawać się zbyt poważny i dojrzały jak na swój wiek, jednakże z latami stopniowo tracisz powagę, którą miałeś w dzieciństwie.

Mimo że wielu mało uważnych obserwatorów będzie uważać Cię za osobę chłodną, potrzebujesz ciepła i miłości najbliższych ludzi. Musisz jednak uważać, aby niebaczne słowo i gest nie zasłoniły Twoich prawdziwych uczuć. Nie ukrywaj ich, gdyż partner nie zawsze będzie mógł ujrzeć w Tobie wewnętrzne ciepło. Dasz sobie radę w najtrudniejszych warunkach. Możesz spać na ziemi, możesz cierpieć głód i niewygody, gdyż wiesz, że cel, do którego dążysz, jest ważniejszy i wymaga ofiar. Niektórzy uważać cię będą za fascynującego człowieka, a niektórzy za dziwaka. Ale Ty jesteś przede wszystkim indywidualistą z mocnymi zasadami. Twoje życie jest wprawdzie związane z trudnościami, ale przezwyciężasz je.

W pewnym momencie życia możesz stać się bardzo bogaty, nie zabiegając o to. Po prostu realizując wytknięty sobie cel nieźle przy tym zarabiasz. Twoja pierwsza połowa życia może być bardzo pracowita, ale druga połowa po okresie komplikacji przyniesie oczekiwane efekty. Sukcesy osiągasz raczej w nietypowych dziedzinach. Radość sprawia Ci kontakt z ludźmi oryginalnymi. Dla przeciętnych nie masz czasu. Często towarzyszy Ci platoniczna miłość. Stąd może się pojawić rodzaj melancholii, że ideał nie został zrealizowany w rzeczywistości. Ale wierzysz, że zawsze po trudnościach, po burzach, zaświeci Ci słońce.

Astrolog Andrzej Jamróz

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje