Reklama

Reklama

Wodnik - opis znaku:

Przedostający się z biopola "wiatr" energii subtelnej może często zaburzać Twój realny odbiór świata. W negatywnym aspekcie fantazję zaczniesz wtedy uważać za rzeczywistość i możesz stać się dziwakiem z niezwykłymi pomysłami, których ludzie są jeszcze niegodni. W pozytywnym aspekcie masz natomiast prawdziwe natchnienia. Stajesz się odkrywcą i człowiekiem z wyższą świadomością rzeczy. Aby działać skuteczne, człowiek z wpływami znaku Wodnika musi nauczyć się sprawnie posługiwać swoim intelektem, aby zrozumieć gdzie przebiega granica między światem realnym, a światem intuicji i wyobraźni. Chcąc to osiągnąć, powinieneś nastroić najpierw swój podstawowy odbiornik, swój fizyczny organizm. Jest on bowiem radarem i ekranem dla świata niewidzialnego. Pomocne mogą być tutaj ćwiczenia wypracowane przez wschodnich mistrzów. Należy je najpierw należycie poznać, a później starannie dobrać do swoich potrzeb. Celem tych ćwiczeń nie jest oderwanie się od rzeczywistości, ale odczucie, że ciało jest świątynią dla Ducha i codzienna troska o nie ma wymiar transcendentalny. Twój nastrojony na odbiór biopola organizm może dzięki świadomemu chwilowemu odosobnieniu odebrać sygnały z podświadomości i nadświadomości.

Reklama

Gdy zanalizujesz je przy pomocy umysłu, zaczniesz znów śmiało działać w świecie realnym, wzbogacony o głębszą wiedzę, którą uzyskałeś dzięki swoim niecodziennym predyspozycjom. Gdy nastroisz swój fizyczny organizm, a przez to swoje biopole, możesz zacząć odbierać w sposób czysty Świat Ducha. Nastąpi wtedy spotkanie z Twoją nieśmiertelną cząstką, z Twoją Duszą. Kontemplacja i modlitwa w świątyni służyć Ci będą w skupieniu się na istocie Duszy. Dusza człowieka należy do piątego wymiaru i trzeba ją wyraźnie odróżnić od wymiaru biopola, gdyż często jest z nim utożsamiana. W ezoteryce ciało eteryczne i astralne są - podobnie jak ciało fizyczne - tylko pojazdem dla Duszy. Dusza prowadzi dialog z tym, co Niewyrażalne, z Najwyższą Istotą, z Sacrum znajdującym się poza czasem i przestrzenią w ludzkim rozumieniu. Masz wielką zdolność wznoszenia się ponad religijne podziały ku religii uniwersalnej. Dzięki temu możesz jednoczyć ludzi wokół wielkich idei.

Twoje zadanie na Ziemi polega na tym, aby przekazać ludziom w zrozumiałym dla nich języku kosmiczną mądrość dotyczącą sensu życia.

Astrolog Andrzej Jamróz

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje