Reklama

Gdy twoje dziecko jest świadkiem przemocy

Mimo wielu działań podejmowanych przez środowiska szkolne aby wyeliminować zjawisko przemocy wśród uczniów, twoje dziecko prędzej czy później zetknie się z tym problemem.

Część uczniów na własnej skórze przekona się, jak to jest być ofiarą nękania, krytyki, plotek czy dowcipów. Inne same staną się sprawcami przemocy, ale prawie wszystkie będą świadkami mniej lub bardziej agresywnych zachowań swoich kolegów wobec różnych osób.  

Przemoc to problem wszystkich
 

Uczestnictwo w sytuacji przemocy pozostawia negatywne ślady nie tylko na ofiarach i ich sprawcach, ale także na pozostałych osobach, które obserwowały w swoim otoczeniu takie zachowania. Ci, którzy przyjęli rolę milczących świadków wydarzeń,  czasami przez lata zmagają się z poczuciem winy i niezadowoleniem z siebie.  

Każdy rodzic ma na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo własnego dziecka i dlatego niezbyt niechętnie widzi swoją pociechę w roli obrońcy słabszych. Obawiamy się, że mieszanie się do sprawy, może być ryzykowne i spowodować skupienie agresji na naszym dziecku.  

Warto się jednak zastanowić nad wartościami, jakie chcemy wpoić dziecku. Brak zachęty do działania nauczy je bierności i bezradności, niereagowania w trudnej sytuacji krzywdzenia innych.  

Rozwijaj empatię  

Aby tego uniknąć, udziel dziecku kilka wskazówek, w jaki sposób może przeciwstawiać się zjawisku przemocy. Na początek sprawdź, jaki jest poziom empatii u twojej pociechy.  

Reklama

Upewnij się, że rozumie, co dzieje się z kimś, kto jest wyśmiewany, obrażany, wykluczany z grupy. Porozmawiajcie o rodzajach przemocy i ich emocjonalnych skutkach. Poproś, aby dziecko wyobraziło sobie, jakby się czuło na miejscu ofiary. Wytłumacz mu, że czasem dołączenie do "żartów" z kogoś wydaje się nieszkodliwe, ale bierny udział w takiej zabawie może być równie krzywdzący.

Twoje dziecko pomoże krzywdzonemu koledze, jeśli nie przyłączy się do prześladujących, nie stanie po ich stronie, nie będzie się śmiać z żartów pod adresem ofiary (bo to motywuje sprawcę do dalszej agresji).  

Reaguj na pierwsze sygnały
 

Warto zachęcić dziecko do tego, aby reagowało na agresję wobec innych, nawet jeśli przybiera ona mniej skrajne i powszechnie spotykane  formy, takie jak np. wyśmiewanie, przezywanie, niemiłe żarty. Łatwiej odpowiadać na pierwsze sygnały  i okazać dezaprobatę wobec takich właśnie zachowań, niż stawać w czyjejś obronie, gdy sytuacja stanie się krytyczna. 

W przypadku obserwowanej nasilonej agresji, świadkowie przemocy powinni działać nie narażając siebie. Zadaniem dziecka jest wtedy poinformować o całym zdarzeniu kogoś dorosłego, nauczyciela lub rodzica.  

Nasze dzieci mogą pomóc prześladowanym kolegom także w inny sposób np. pokazując, że go chronią i nie pozostawią samego w sytuacjach ryzykownych (np. w drodze do szkoły, na przerwach, w szatni itp.), a także okazując mu swoją sympatię.  


Małgorzata Kamińska   

                       

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: przemoc w szkole
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama