Reklama

Za naukę w szkole płacą... plastikiem

W krajach rozwiniętych szkoła jest obowiązkowa. W krajach rozwijających się jest przywilejem dzieci osób dobrze sytuowanych. Brak wykształcenia i pracy powoduje biedę. Z kolei biedni rodzice nie posyłają dzieci do szkoły, i tak koło się zamyka. Dobrze, że są ludzie, którzy mają pomysł, jak temu zaradzić.

Nie truj, zbieraj plastik

Aksnar Forum to organizacja, która prowadzi szkołę w małej wsi Assam w Indiach od 2016 roku. Współzałożyciele Parmina  Asharma i Mazin Mukhtar  zdecydowali, że w ich szkole dzieci za czesne będą płacić plastikiem, zbieranym w domu i na ulicy. Każdy uczeń ma przynieść dwadzieścia pięć sztuk plastikowych odpadów na tydzień. Zbiórka ma na celu nie tylko uporządkowanie zaśmieconej okolicy, ale promuje zachowania ekologiczne.

W wielu okolicznych domach pali się plastikiem w zimne dni. W szkole dzieci są uczone, że jest to szkodliwe dla zdrowia i maja obowiązek przekazywać tę wiedze rodzicom. Uczniowie tworzą tak zwane eko-cegły. Do butelek wciskają plastikowe worki i budują z nich różne konstrukcje przy szkole. W normalnym systemie dzieci z ubogich rodzin nie mają dostępu do edukacji, bo rodziców nie stać na czesne i one same również musza iść do pracy. Często jest to fizyczna praca ponad ich siły, na przykład w pobliskim kamieniołomie. Zwyczaj wydawania za mąż małych dziewczynek, jest kolejnym sposobem na poprawienie bytu  tutejszych rodzin.

Reklama

Lepsze jutro

Forum pokazuje, że nauka nie jest stratą czasu i pieniędzy. Starsze dzieci uczą młodsze i w ten sposób zarabiają małe kwoty pieniędzy, by wesprzeć rodziny. Dostępne kursy zawodowe pomagają im zdobyć umiejętności, które mogą wykorzystywać w przyszłej pracy. Twórcy forum starają się wypracować model - od szkoły do zatrudnienia.

Na początku do szkoły chodziła dwudziestka dzieci, obecnie liczy ona  ponad setkę uczniów, w wieku od pięciu do czternastu lat. Działalność placówki edukacyjnej jest finansowana z pieniędzy międzynarodowych dobroczyńców. Para założycieli chciałaby przenieść ten system w inne rejony Indii i rozwinąć działalność na tyle, by na recyclingu plastiku zarabiać i wspierać lokalną społeczność. Planują budowę  pięciu nowych szkól w Delhi, a w ciągu pięciu lat - następnych stu, w różnych rejonach kraju.


Ocean plastiku

Doświadczamy ekologicznego kryzysu, który niszczy ekosystem lądów i oceanów. Jak podaje BBC, plastik istnieje od siedemdziesięciu lat i do tej pory wyprodukowano go około ośmiu miliardów ton. Do roku 2015 powstało ponad sześć miliardów odpadów plastiku, z czego tylko 9 procent poddano przetworzeniu, 12 procent  zostało spalone, a aż 79 procent jest składowane na wysypiskach śmieci, albo porzucone w środowisku naturalnym.

Jeżeli światowe trendy popularności tego produktu nie ulegną zmianie, to szacuje się, że w 2050 roku na wysypiskach śmieci będzie go zalegać dwanaście miliardów ton. Każdego roku dziesięć milionów ton plastiku trafia do oceanów, w których zaśmiecaniu przodują kraje azjatyckie. W 2014 w Europie recyclingowi poddawano 30 procent tego tworzywa sztucznego, w Chinach 25 procent, a w USA tylko 9 procent. Już teraz niektóre środowiska nazywają Ziemię "Plastikową Planetą". Czy uda się zmniejszyć zużycie tego surowca, zanim będzie za późno?

 

 

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: edukacja
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama