Reklama

Reklama

Małe dzieci z ADHD. Wczesna identyfikacja i interwencja

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) to problem, z którym boryka się wielu wychowawców. Jak pokazują autorzy "Małych dzieci z ADHD", kluczem do jego rozwiązania jest wczesne rozpoznanie objawów i natychmiastowa reakcja.

Według dr. George’a J. DuPaula i dr Lee Kern, wielu problemów związanych z wychowywaniem dzieci z ADHD można uniknąć dzięki wczesnej interwencji. W związku z tym, kładą oni szczególny nacisk na sposoby identyfikacji tego zaburzenia i strategie interwencji behawioralnej w celu przeciwdziałania pogłębianiu się jego objawów.

Reklama

Autorzy "Małych dzieci" skupiają się na behawioralnych możliwościach rozwiązywania problemów dzieci z nadpobudliwością tak, by możliwe było opóźnienie bądź wykluczenie podjęcia leczenia farmakologicznego. Preferowane przez autorów strategie interwencji behawioralnej zostały przeanalizowane na dwu poziomach: w środowisku domowym i w przedszkolu.

Badacze przedstawiają również sposoby wzmacniania umiejętności szkolnych u dzieci z ADHD i wskazówki, do których powinni zastosować się opiekunowie, by zapewnić swoim wychowankom bezpieczeństwo.

Publikacja nie tylko stanowi wykład wszechstronnego programu wczesnej interwencji dla małych dzieci z ADHD, lecz także porusza kwestię wspierania rodzin, w których te dzieci się wychowują. Opisane w książce podejście opiera się na badaniach empirycznych - Georg DuPaula i Lee Kern prezentują liczne przykłady zastosowania swoich metod w praktyce.

"Małe dzieci z ADHD" to książka skierowana głównie do profesjonalistów: psychologów szkolnych, klinicznych, pedagogów specjalnych i terapeutów, ale może okazać się przydatna również dla rodziców pragnący z zwiększą świadomością kierować rozwojem swoich dzieci z problemem ADHD. 

Najlepsi autorzy

Dr George J. DuPaul jest profesorem psychologii szkolnej i dyrektorem instytutu edukacji i pracy socjalnej na Lehigh University w Bethlehem w stanie Pensylwania. Ma szerokie doświadczenie w pracy klinicznej z dziećmi z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami uwagi (ADHD) i ich rodzinami, pełnił również funkcję konsultanta różnych okręgów szkolnych w zakresie pracy z uczniami z ADHD.

Jest autorem lub współautorem ponad 160 artykułów naukowych i rozdziałów w książkach poświęconych ADHD i zaburzeniom zachowania wieku dziecięcego. Opublikował trzy książki i nagrał dwa filmy na temat oceny i leczenia ADHD oraz napisał dwie książki na temat opieki zdrowotnej dzieci. W 2008 r. został przyjęty do Galerii Sław Stowarzyszenia Dzieci i Dorosłych z ADHD (Children and Adults with ADHD, CHADD), w tym samym roku otrzymał nagrodę od Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego w dziedzinie psychologii szkolnej, przyznawaną samodzielnym pracownikom naukowym.

Obecnie dr DuPaul zajmuje się badaniem efektów wczesnej interwencji oraz interwencji w szkołach dla uczniów z ADHD, a także oceną i terapią ADHD u studentów college’u.

Dr Lee Kern jest profesorem edukacji specjalnej na stanowisku ufundowanym przez Lee Iacoccę na Lehigh University w Bethlehem w stanie Pensylwania. Jej zainteresowania badawcze obejmują trudne zachowania, behawioralną analizę zachowania i interwencje w obszarze programów nauczania. Jest autorką wielu artykułów i rozdziałów w pracach zbiorowych, ostatnio opublikowała książkę Individualized Supports for Students With Problem Behaviors.

Dr Kern otrzymała granty przyznane przez Office of Special Education Programs, National Institute of Mental Health, a ostatnio uzyskała grant centralny, ufundowany przez Institute for Education Sciences. Obecnie pełni funkcję zastępcy redaktora Journal of Behavioral Education oraz School Mental Health i jest członkiem redakcji siedmiu czasopism edukacyjnych.  

Dowiedz się więcej na temat: ADHD

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje