Kiedy możemy wyciąć drzewo bez zezwolenia? Oto obowiązujące przepisy

Wiosna zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią nadchodzi czas wzmożonych prac w ogrodzie. W związku z tym coraz częściej zastanawiamy się, czy wciąż możemy bez przeszkód wycinać drzewa na swojej działce. Oto obowiązujące w 2024 roku zasady.

Czy możemy wyciąć drzewo z ogrodu bez zezwolenia?
Czy możemy wyciąć drzewo z ogrodu bez zezwolenia?123RF/PICSEL

Usunięcie drzewa z posesji prywatnej — kiedy nie potrzebujemy zezwolenia?

Nie ma potrzeby uzyskiwania zezwolenia na wycięcie drzewa m.in. gdy:

 • obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:
 1. 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 2. 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 3. 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 • drzewa lub krzewy należą do nieruchomości prywatnych i są usuwane bez związku z działalnością gospodarczą, o ile nie przekraczają wymienionych wcześniej wartości obwodu pnia.
 • usuwa się drzewa lub krzewy w celu przywrócenia nieużytkowanych gruntów do rolniczego użytkowania.
 • usuwa się drzewa lub krzewy owocowe, chociaż nie ma to zastosowania w przypadku roślin rosnących na terenach zabytkowych, obszarach zielonych lub nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków.

Wycięcie drzewa z ogrodu. W tym przypadku musisz mieć zezwolenie

To, czy dane drzewo możemy wyciąć bez zezwolenia z naszej działki, zależy w dużej mierze od obwodu jego pnia.

Aby dowiedzieć się, czy takie zezwolenie będzie potrzebne w naszym przypadku, najpierw musimy zmierzyć drzewo lub krzew na wysokości 5 cm. Jeżeli obwód pnia jest mniejszy niż podane wyżej wartości (50, 65 lub 80 cm) na usunięcie drzewa nie potrzebujemy żadnego zezwolenia.

Jeśli jednak obwód jest większy, aby usunąć takie drzewo z naszej działki, musimy zgłosić chęć jego wycinki do odpowiedniego urzędu. Do wniosku o zezwolenie na wycinkę musimy dodać informację o jego obwodzie, zmierzonym tym razem na wysokości 130 cm.

Odpowiedni wniosek możemy składać w starostwie powiatowym, urzędzie marszałkowskim, urzędzie miasta lub gminy, czy też wojewódzkim urzędzie ochrony zabytków. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Wiosna w ogrodzie. Najpiękniejsze krzewy są łatwe w uprawieInteria.tv

Kto może zgłosić wniosek o usunięcie drzewa?

Wniosek o usunięcie drzewa lub krzewu z terenu posesji może złożyć:

 • właściciel nieruchomości,
 • dzierżawca lub najemca, ale tylko za zgodą właściciela,
 • właściciel urządzeń odprowadzających płyny, parę, gaz i energię elektryczną — w sytuacji, gdy drzewa i krzewy zagrażają funkcjonowaniu urządzeń.

Wzór zgłoszenia można najczęściej pobrać w urzędzie gminy lub napisać samodzielnie. Powinno ono zawierać:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy,
 • znaczenie nieruchomości, z której planujemy usunąć drzewo,
 • rysunek lub mapkę wskazującą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Nielegalne usunięcie drzewa. Za nieprzestrzeganie przepisów grożą kary

To, czy dane drzewo możemy wyciąć bez zezwolenia z naszej działki, zależy w dużej mierze od obwodu jego pnia.
To, czy dane drzewo możemy wyciąć bez zezwolenia z naszej działki, zależy w dużej mierze od obwodu jego pnia.Marek BAZAK/East NewsEast News

Nielegalne usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia, lub zgody posiadacza nieruchomości wiąże się z ryzykiem nałożenia kary pieniężnej. Decyzję w tej sprawie podejmuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta poprzez wydanie stosownej decyzji administracyjnej.

Sankcje za nielegalną wycinkę obejmują karę pieniężną, która wynosi dwukrotność opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu. Jeśli wycinka jest zwolniona z konieczności uiszczenia takiej opłaty, organ właściwy ustala karę pieniężną na poziomie równoważnym tej opłacie, którą należałoby uiścić, gdyby zwolnienie nie miało miejsca.

INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas