Reklama

Reklama

Pesach - żydowska "Wielkanoc"

W nocy z 29 na 30 marca Żydzi obchodzili Pesach, jedno ze swoich najważniejszych świąt. My wyjaśniamy, co mają wspólnego 4 kielichy wina z ostatnią wieczerzą.

Pesach jest świętem obchodzonym na pamiątkę wyzwolenia Izraelitów z niewoli egipskiej. Znana z Ewangelii Ostatnia Wieczerza, podczas której Jezus Chrystus miał wypowiedzieć słowa "Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: to jest bowiem Ciało Moje, które za was będzie wydane" (Mt 26,26) była właśnie wieczerzą sederową (spożywaną w Pesach). Święto to odbywa się 14 miesiąca Nisan i trwa siedem dni w Izraelu ( osiem dni wśród Żydów żyjących w diasporze czyli poza Izraelem).

Cztery nazwy jednego święta

Nazwa Pesach odnosi się fragmentu Tory (Świętej Księgi Żydów), mówiącego o ofierze z baranka. W księdze Szemot (Wyjścia) czytamy, że zanim faraon zdecydował się uwolnić z niewoli Izraelczyków, Bóg ukarał mieszkańców Egiptu plagami. Jedną z najdotkliwszych była śmierć pierworodnych synów Egipcjan. Synowie Izraelczyków nie umarli, ponieważ plaga ominęła domy, których drzwi skropione były krwią ofiarnego baranka. Po zniszczeniu świątyni Jerozolimskiej zaprzestano składania ofiar.

Reklama

W pierwszy dzień Pesach na talerzu znajdują się więc kości jagnięcia, przypominające o tym wydarzeniu. Nazwa Hag Hacherut czyli Święto Wolności odnosi się do wyjścia Izraelczyków z niewoli Egipskiej pod przewodnictwem Mojżesza. W Pesach micwą (przykazaniem religijnym) dla pana domu jest opowiadanie wszystkim zebranym o niewoli i wyzwoleniu, które dokonało się dzięki opiece Boga, który zawarł z narodem żydowskim szczególne przymierze.

Kolejna nazwa Chag Hamacot oznacza Święto Macy. Przaśniki czyli niezakwaszony chleb przygotowywany z wody i mąki również przypominają o pośpiesznej ucieczce z Egiptu. Ostatnie określenie, Chag Haawiw, związane jest z nadejściem wiosny i odradzaniem się przyrody.

Pokój na święto sprzedam

Przed świętem Pesach w domu każdego religijnego Żyda odbywają się gruntowne porządki, których celem jest usunięcie całego chamecu. Chamec to produkty lub napoje, które zawierają zboża (pszenicę, jęczmień, żyto) lub przedmioty, które mogły się zetknąć z zakwaszonymi produktami. Należy przeszukać cały dom, wytrzepać dywany, sprawdzić odzież.

Czasami usunięcie wszystkich zakazanych produktów jest niemożliwe (np. dla właściciela piekarni). W takim wypadku cały posiadany chamec należy odsprzedać gojowi (nie-żydowi). Sprzedać (oczywiście symbolicznie) można przedsiębiorstwo, pojedynczy pokój, w którym na czas Pesach zgromadzono i zamknięto zakwaszone produkty czyli cały chamec, nawet ten, o którego posiadaniu się nie wie.

W wigilię święta dzieci, zgodnie ze zwyczajem bedikas chamec, ukrywają przed ojcem 10 okruszyn zakwaszonego chleba. Następnie pan domu, pomagając sobie świecą, zgarnia okruchy za pomocą piórka na drewnianą łyżkę i pali je przed domem.

Również w wigilię święta pierworodni synowie, a czasem także pierworodne córki, zachowują ścisły post, który ma upamiętniać śmierć synów Egipcjan i ocalenie synów Izraelczyków podczas plag. Żeby przypomnieć sobie opowieści, modlitwy i zwyczaje związane ze świętem żydzi czytają "Hagadę na Pesach" (opowieść i wyjściu z Egiptu).

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje