Od czerwca wyższe limity. Ile można dorobić do emerytury i renty?

Osoby, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego, pobierają świadczenie i dorabiają do niego, powinny sprawdzać, czy ich zarobki nie spowodują zmniejszenia wypłat lub nawet całkowitego ich zawieszenia. Od czerwca obowiązywać będą bowiem nowe limity.

Wspomniany limit uzależniony jest od wysokości przeciętnego wynagrodzenia
Wspomniany limit uzależniony jest od wysokości przeciętnego wynagrodzenia123RF/PICSEL

Ograniczenie zarobków dotyczy jedynie osób, które nie przekroczyły jeszcze wieku emerytalnego, a więc kobiet przed 60 rokiem życia i mężczyzn przed 65 rokiem życia. Świadczenia takich osób, zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Wysokość mogą ulec zmniejszeniu lub czasowemu zawieszeniu, jeśli ich zarobki przekroczą określony na dany kwartał limit. Co istotne osób, które  osiągnęły już wiek emerytalny, (nie sią więc na wcześniejszej emeryturze czy rencie) sytuacja ta nie dotyczy.

O limity nie muszą martwić się także renciści, którzy pobierają świadczenia dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych oraz osoby, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową.  

Jeśli dorabiasz do emerytury lub renty, to dodatkowe zarobki mogą spowodować, że zawiesimy albo zmniejszymy Twoje świadczenie. Dotyczy to tylko zarobków z działalności objętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, np. z umowy o pracę. Sprawdź, kiedy zawiesimy lub zmniejszymy Twoje świadczenie
tłumaczy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Osób, które osiągnęły już wiek emerytalny, (nie sią więc na wcześniejszej emeryturze czy rencie) sytuacja ta nie dotyczy
Osób, które osiągnęły już wiek emerytalny, (nie sią więc na wcześniejszej emeryturze czy rencie) sytuacja ta nie dotyczy123RF/PICSEL

Nowe progi. Ile wynoszą?

Wspomniany limit uzależniony jest od wysokości przeciętnego wynagrodzenia. W  konsekwencji jego wysokość zmienia się co kwartał. Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosło 6235,22 zł (zgodnie z informacjami przekazanymi przez Główny Urząd Statystyczny). To o ponad 200 złotych więcej niż w ostatnim kwartale 2021 roku.

Ze względu na wzrost przeciętnego wynagrodzenia, wzrośnie także próg, którego nie mogą przekroczyć osoby dorabiające do emerytury lub renty i nie chcą stracić części świadczenia.

Od pierwszego czerwca limit będzie wynosił 4364,65 zł brutto. Po przekroczeniu go ZUS będzie zmuszony zmniejszyć świadczenie. O ile?

Zazwyczaj ZUS odejmuje ze świadczenia dokładnie kwotę przekroczenia limitu.  Kwota maksymalnego zmniejszenia ustalana jest podczas waloryzacji. Na razie nie wiadomo ile wynosić będzie od pierwszego czerwca. Informacja ta zapewne zostanie podana już niedługo.

Wiadomo jednak, że po przekroczeniu miesięcznie 8105,79 zł brutto Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie zmuszony zawiesić wypłatę świadczenia.

***
Zobacz również: 

Te pieniądze są właśnie dla ciebieINTERIA.PL
INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas