Reklama

Reklama

Polki 2009

Kobiety w większym stopniu skorzystały na zmianach ustrojowych w Polsce niż mężczyźni. Ich praca zawodowa jest bardziej doceniana niż obowiązki domowe i przynosi życiu rodzinnemu więcej korzyści niż strat.

Nadal jednak mają mniejsze możliwości znalezienia nowej pracy i zarabiają mniej niż panowie - wynika z sondażu CBOS.

39 proc. respondentek nadal uważa, że w Polsce lepiej żyje się mężczyznom niż kobietom, 48 proc. jest zdania, że przedstawicielom obydwu płci żyje się tak samo; natomiast 7 proc. ankietowanych - że to kobietom żyje się lepiej.

Niemal dwie trzecie badanych (64 proc.) uważa, że kobietom żyje się obecnie lepiej niż w końcu lat 80.; natomiast jedynie niespełna połowa respondentek dostrzega poprawę życia mężczyzn (48 proc.).

Reklama

Bardziej zadowolone i zadbane

W ocenie pań, w porównaniu z końcem lat 80. kobiety są bardziej zadbane (uważa tak 87 proc. ankietowanych), więcej czasu poświęcają na pracę zawodową (83 proc.), częściej myślą o sobie i swoich potrzebach (68 proc.), w większym stopniu dzielą się obowiązkami z mężczyznami (58 proc.) i są bardziej zadowolone z życia (46 proc.).

Dwie trzecie (67 proc.) uważa, że w polskim społeczeństwie bardziej szanowana jest kobieta aktywna zawodowo niż gospodyni domowa. W ocenie 28 proc. respondentek nie ma to żadnego znaczenia. Natomiast 3 proc. uważa, że bardziej szanowana jest gospodyni domowa.

Mniejsze szanse na pracę i awans

Praca zawodowa - jak uważa 42 proc. ankietowanych - przynosi kobietom więcej korzyści niż strat; natomiast 16 proc. ocenia, że jest odwrotnie. W ocenie co czwartej ankietowanej (24 proc.) praca zawodowa przynosi tyle korzyści, co strat. Według 13 proc. - nie ma wpływu na życie rodzinne.

W opinii badanych kobiety nadal mają więcej trudności na rynku pracy niż mężczyźni. Ponad połowa respondentek jest zdania, że kobiety mają mniejsze szanse: znalezienia nowej pracy (uważa tak 59 proc. ankietowanych kobiet), awansowania na kierownicze stanowisko (52 proc.), uzyskiwania wyższych zarobków (65 proc.) czy zrobienia kariery politycznej (63 proc.).

W ocenie badanych kobiet szanse zawodowe płci pięknej wiążą się przede wszystkim ze wzrostem przedsiębiorczości. Od 1996 roku wyraźnie umocniło się przekonanie, że kobiety mają takie same szanse jak mężczyźni na prowadzenie własnej firmy (wzrost z 43 proc. do 61 proc.). Coraz więcej kobiet uważa także, że mają one równe z mężczyznami szanse na zrobienie kariery zawodowej (wzrost ocen z 39 do 50 proc.).

Kobiety w polityce

Z sondażu wynika, że to, co kobiety wznoszą do polityki, to przede wszystkim walory moralne. - Kobiety w polityce kojarzone są z takimi cechami jak: odpowiedzialność, uczciwość, wiarygodność, zaangażowanie i umiejętność współpracy z innymi - mówi dyrektor CBOS Mirosława Grabowska.

Aż 62 proc. respondentek deklaruje, że mając do wyboru kobietę i mężczyznę, którzy startowaliby w wyborach do Sejmu z tej samej listy, mieli podobne wykształcenie i doświadczenie, oddałoby swój głos na kobietę. Jednak propozycje zwiększenia udziału kobiet w życiu politycznym za pomocą systemu kwotowego na listach kandydatów budzą kontrowersje wśród samych zainteresowanych. Rozwiązanie takie popiera 52 proc. ankietowanych, 41 proc. jest mu przeciwnych.

Za wprowadzeniem parytetu przy obsadzie stanowisk i funkcji publicznych opowiada się połowa badanych kobiet, przeciw niewiele mniej (44 proc.).

Badanie "Kobiety 2009" przeprowadzono w dniach 2-7 czerwca na reprezentatywnej próbie 1 tys. kobiet w wieku powyżej 18. roku życia.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama