AARON
Imię biblijne, wywodzi się prawdopodobnie z hebrajskiego aharón, od słów ahr (szczyt) i ón (rdzeń drzewa, drzewo dębowe); oznacza również: proroczy, natchniony. Pochodzi od biblijnego Aarona, brata Mojżesza. INNE FORMY: Aron. OBCE FORMY: Aaron,...
ABBON
Wywodzi się prawdopodobnie z germańskiego imienia Adalburg, Alburg lub z hebrajskiego obhad (sługa, niewolnik). INNE FORMY: Abo, Abbo, Abe, Abl. OBCE FORMY: Abbanus, Paternus (łac.), Abo, Abbo, Abbon, Abbot (ang.), Abbo (czes.), Abo, Abbon (fr.),...
ABDANK
W Polsce notowane od XIV w. INNE FORMY: Habdank, Habdańk, Hawdank, Hawdanek, Hebdank.
ABDIASZ
Pochodzenia hebrajskiego, od Obhadjahu. Oznacza: sługa Jahwe. INNE FORMY: Abdasz, Abdon, Obadiasz. OBCE FORMY: Abdias, Abdon (łac.), Abdias, Abon, Obadiah (ang.), Abdiáš (czes.), Abadyah, Abdias, Abdon (fr.), Abdias, Abdon (hiszp.), Abdias, Abdon...
ABEL
Pochodzenia hebrajskiego, od słowa abhal (dym, lekki wiatr, mgła, tchnienie) lub hèbèl (nicość, tchnienie) albo asyryjskiego od ahbla, ablu (syn rodzony). W Polsce używane od XIII w. INNE FORMY: Abalard, Abelard. OBCE FORMY: Abelius...
ABELARD
Pochodzenia hebrajskiego (patrz: Abel) lub francuskiego (pszczelarz). INNE FORMY: Abalard, Abel. OBCE FORMY: Abaelardus, Abailardus (łac.), Abelard (ang.), Abélard, Abailard (fr.), Abelardo (hiszp.), Abälard, Abelard (niem.), Avelard...
ABELLA
Żeńska forma imienia -> Abel.
ABGAR
OBCE FORMY: Abgarus (łac.), Abgar (ang., czes., fr., hiszp., niem.), Avgar (ros.), Abgar, Avgar, Avgaro (połud.-słow.), Abgar (wł.).ZNANE POSTACIE:Abgar, imię kilku kolejnych władców Edessy w pn. Syrii (ob. &Scedilla;anlıurfa w pd.-wsch....