Reklama

Teraz łatwiej będzie odzyskać dług

Ułatwi to droga elektroniczna.

Niedawno zmieniły się zasady egzekucji komorniczej. Większość zmian ma ułatwić ściąganie długów. Łatwiej będzie wyegzekwować np. alimenty od ojców, którzy nie łożą na utrzymanie swych dzieci. Jedną z najważniejszych zmian, która obowiązuje od 8 września, jest zajmowanie rachunku bankowego dłużnika drogą elektroniczną. Komornik i bank całą korespondencję mają prowadzić za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Blokada środków na rachunku będzie odbywać się niezwłocznie po podpisaniu zajęcia przez komornika podpisem elektronicznym. To oznacza, że bank zablokuje konto chwilę po tym, jak otrzyma wiadomość od komornika. Wcześniej zwykle komornik wysyłał jednocześnie pocztą tradycyjną listy do banku i do dłużnika. Inne są zasady dotyczące zajęcia pieniędzy na rachunku bankowym dłużnika. Wcześniej była to jedna kwota, którą bank musiał pozostawić na naszym koncie - ok. 12 tysięcy złotych. Każdą następną złotówkę przelewał na konto komornika. Teraz obowiązuje zasada, że komornik musi co miesiąc pozostawić na koncie dłużnika 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę (około 1400 zł), co zapewni najuboższym minimum egzystencji. Tak więc teraz kwota wolna od zajęcia rozliczana jest co miesiąc, a nie w formie jednorazowego limitu.

Reklama

Bardzo ważną zmianą jest wprowadzenie komorniczego wyjawienia majątku. Komornik będzie upoważniony do odebrania wykazu majątku od dłużnika. Wykaz majątku będzie składany przez dłużnika pod rygorem odpowiedzialności karnej. Jeśli dłużnik bez usprawiedliwionej przyczyny nie stawi się u komornika, odmówi odpowiedzi na pytania lub nie złoży wykazu lub przyrzeczenia, komornik będzie mógł ukarać go grzywną. To ogromne ułatwienie w ściąganiu długów, bo do tej pory tylko sąd (na wniosek wierzyciela) mógł nakazać dłużnikowi, by wyjawił, jaki ma majątek.

Dobry Tydzień

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama