Reklama

Reklama

Kto pracuje za granicą?

W ciągu ostatnich dziesięciu lat niemal co dziesiąty Polak pracował w innym kraju, a co setny pracuje tam obecnie - wynika z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej.

Według CBOS, doświadczenia zarobkowania poza granicami kraju niemal dwukrotnie częściej mają mężczyźni (13,7 proc. ogółem pracujących w przeszłości lub obecnie) niż kobiety (7,1 proc.). Częściej mają je też ludzie poniżej 45 roku życia niż respondenci starsi.

Reklama

Najczęściej w ostatnich dziesięciu latach pracowały za granicą lub pracują tam obecnie osoby w wieku od 25 do 34 lat (17,6 proc.), nieco rzadziej badani z grupy 18 - 24 lata (13,7 proc.) oraz w wieku od 35 do 44 lat (12,9 proc.).

Fachowcy i studenci

Grupę, w której wyjazdy zarobkowe są najczęstsze, stanowią osoby z wykształceniem niepełnym wyższym (19,3 proc.) i z wykształceniem wyższym, co najmniej ze stopniem doktora (13,8 proc.). Wśród osób z wykształceniem poniżej średniego wyróżniają się absolwenci szkół zawodowych, wśród których odsetek mających doświadczenia z pracą za granicą jest nieco wyższy niż przeciętnie (11,3 proc.).

Doświadczenia pracy za granicą mają najczęściej: mistrzowie-technicy (17,6 proc.), właściciele firm (16,4 proc.), kadra kierownicza (15,8 proc.), specjaliści z wyższym wykształceniem (15,5 proc.), inżynierowie (14,4 proc.), lekarze (14,4 proc.), robotnicy wykwalifikowani (16,8 proc.) oraz robotnicy najemni w rolnictwie (17,5 proc.).

Wśród tzw. biernych zawodowo zatrudnienie poza krajem - jak wynika z badań CBOS - znaleźli głównie bezrobotni (17,5 proc.) oraz uczniowie i studenci (13,4 proc.).

Z Opolszczyzny do Niemiec...

Liderem pod względem odsetka ludności pracującej w ostatnich latach poza krajem jest woj. opolskie. Więcej niż co piąty (21,8 proc.) mieszkaniec Opolskiego deklaruje, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat był zatrudniony za granicą lub obecnie pracuje tam zarobkowo. Często do pracy w innym kraju wyjeżdżają mieszkańcy województw: zachodniopomorskiego (16,4 proc.),

podkarpackiego (15,7 proc.) oraz podlaskiego (14,4 proc.). Najmniej skłonni do wyjazdów są mieszkańcy województw: wielkopolskiego (7,1 proc.) oraz śląskiego (6,8 proc.).

Niemal połowa badanych, którzy w ostatnim dziesięcioleciu pracowali za granicą lub obecnie są zatrudnieni poza Polską, deklaruje, że znaleźli pracę w Niemczech (46,4 proc.). Stosunkowo dużo osób pracowało w Wielkiej Brytanii (14,7 proc.). Spośród innych często wymienianych krajów były Włochy (8,4 proc.), Holandia (7,5 proc.), Stany Zjednoczone (6,2 proc.), Irlandia (5,2 proc.) oraz Francja (5,1 proc.).

Czy wyjadą?

Ogółem 17,9 proc. badanych deklaruje zainteresowanie podjęciem pracy za granicą. O zatrudnienie poza krajem stara się 2,4 proc. ankietowanych, natomiast w przyszłości zamierza podjąć takie starania 7,4 proc. respondentów. Część respondentów CBOS (8,1 proc.) deklaruje, że byliby zainteresowani pracą poza krajem, jeśli dostaliby propozycję zatrudnienia, ale sami nie zamierzają podejmować w tej sprawie żadnych działań.

Sondaż CBOS był realizowany od września do listopada ubiegłego roku na liczącej 38 tys. 866 osób próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Dowiedz się więcej na temat: doświadczenia | CBOS

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje