Reklama

Reklama

REGULAMIN KONKURSU

Postanowienia ogólne

Reklama

1. Konkurs organizowany jest przez INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Królewskiej 57 (adres do korespondencji os. Teatralne 9a; 31-946 Kraków) zwana dalej INTERIA.PL.

2. Fundatorem nagród jest INTERIA.PL.

3. Konkurs rozpoczyna się dnia 8 kwietnia 2004 r. i trwa do dnia 13 kwietnia 2004 r. do godz. 12.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 15 kwietnia 2004 r.

4. Nagrodami w konkursie jest 5 zestawów książek.

5. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

Zasady Konkursu

6. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników INTERIA.PL S.A. oraz członków ich rodzin.

6. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

7. Aby wziąć udział w Konkursie, należy opisać twórczość ulubionej pisarki.

9. Każdy z uczestników Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko raz.

10. Nagrody otrzymają te osoby, których wykonane zadanie konkursowe zostanie ocenione jako najlepsze przez komisję konkursową powołaną w tym celu przez INTERIA.PL.

11. Rozstrzygnięcie Konkursu i opublikowanie listy osób nagrodzonych na stronach portalu INTERIA.PL nastąpi w ciągu tygodnia od dnia zakończenia Konkursu.

12. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych. W przypadku, gdy podane dane osoby nagrodzonej nie będą prawdziwe, osoba ta utraci prawo do nagrody, a komisja konkursowa wybierze inną osobę, która otrzyma nagrodę.

13. O wygranej zwycięzcy zostaną powiadomieni e-mailem, na adres podany w formularzu konkursowym.

14. Nagrody zostaną przesłane pocztą na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

Postanowienia końcowe

15. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania uczestnika jeżeli zostanie on zwycięzcą Konkursu.

16. Dane osobowe zwycięzców Konkursu zbierane i przetwarzane są w celu wywiązania się przez INTERIA.PL S.A. z zobowiązań jako organizatorów Konkursu.

17. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez INTERIA.PL S.A. jako administratora danych w celach promocyjno-marketingowych związanych z prowadzoną przez INTERIA.PL S.A. działalnością, a także, na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez INTERIA.PL S.A., zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

18. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres INTERIA.PL os. Teatralne 9a; 31-946 Kraków.

19. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje