Zmiana pracy a benefity od nowej firmy. Co Polaków kusi najbardziej?

Zmiana pracy to naturalna okazja do tego by wynegocjować od nowego pracodawcy zdecydowanie korzystniejsze warunki, niż te które obowiązywały dotychczas. Szczególnie na polskim rynku coraz bardziej widać tendencję do postrzegania tego rodzaju benefitów nie tylko przez pryzmat samego wynagrodzenia, ale również dodatkowych rozwiązań, które często obejmują całe rodziny nowych pracowników.

Wbrew obawom o skutki pandemii 19 na rynek pracy, w przypadku Polski można mówić o pozytywnym zaskoczeniu. W przeciwieństwie na przykład do Hiszpanii, gospodarka polska ponownie nabrała imponującej dynamiki, co w naturalny sposób przekłada się na większe zapotrzebowanie zatrudnienia nowych pracowników. Tego rodzaju zjawisko widać zarówno w przypadku menedżerów wysokiego szczebla, klasy specjalistów jak i pozostałej kadry. Standardem stało się dziś postrzeganie wszystkich członków firmy, jak jednego ciała, któremu zapewnia się zróżnicowane benefity o specyfice dopasowanej do poziomu stanowiska.

Czym kuszą pracodawcy potencjalnych kandydatów?

Oprócz naturalnego czynnika motywującego do działania, czyli wzrostu wynagrodzenia, nie brak oczywiście propozycji mających nieco inny charakter. Firmy wręcz prześcigają się w tym, był w swoich ogłoszeniach prasowych przedstawić standardowe i nietypowe benefity dla kandydatów. Dziś to wręcz zabieg marketingowy, który ma podkreślić wyjątkowość oferty w kontekście propozycji konkurencyjnych.

Wśród najczęściej proponowanych benefitów są prywatne pakiety medyczne dla firm. Pracodawca grupuje członków swojego zespołu i zapewnia mu ochroną medyczną najwyższej jakości. Dynamiczny wzrost zainteresowania taką formą benefitów potwierdzają badania porównywarki MedicCentre, która rok do roku odnotowała kilkudziesięcioprocentowy wzrost zapytań dotyczących tego rodzaju świadczeń. Wynika to z faktu, że pakiety medyczne dla firm stanowią ważną wartość dodaną dla pracowników, ale też samego pracodawcy. Zapewniając wysoki poziom opieki medycznej, może on w naturalny sposób liczyć na większą dyspozycyjność członków zespołu, co z kolei przekłada się najlepszą efektywność pracy oraz realizacji zadań.

Powszechnym benefitem stało się też zapewnienie dostępu do punktów aktywności fizycznej. To między innymi opłacane przez pracodawcę wstępy do sieci siłowni, basenów czy też możliwość skorzystania z innych usług sportowych.

Coraz częściej pracownicy zwracają uwagę na kwestię edukacji. Mile widziani są pracodawcy, którzy zapewniają finansowane przez siebie kursy dokształcające lub opłacają studia podyplomowe. Ciekawostką jest też fakt, że wielu pracodawców w tym kontekście sięga również po niestandardowe rozwiązania. To na przykład propozycja, by kilka godzin w tygodniu spędzacie nie na pracy, ale na wybranej przez pracownika formie samo dokształcania.

Formułą, która jest szczególnie ciekawa dla pracowników młodszego pokolenia są swego rodzaju atrakcje zapewnione przez pracodawcę. To regularne wyjazdy zagraniczne dla wyselekcjonowanej grupy najlepszych pracowników, imprezy integracyjne czy nawet możliwość korzystania w biurze prozaicznych rozrywek jak bilard czy piłkarzyki. Warto zauważyć, że są to rozrywki również doskonale scalające zespół, a więc ważne z punktu widzenia zarządzania zasobami ludzkimi.

Benefity pracownicze są ważne szczególnie dla kobiet

Jak pokazują branżowe badania firm oferujących usługi dodatkowe dla pracodawców, to kobiety kładą szczególny nacisk na to, czy dana oferta zatrudnienia ogranicza się wyłącznie do podstawowego wynagrodzenia czy też jest rozszerzona o atrakcyjne benefity. Wyraźnie też widać, że postrzega się je przez pryzmat nie jednostki czy na przykład jednego członka rodziny, który zmienia pracę, ale tego czy istnieje możliwość objęcia świadczeniami całej rodziny. Jeśli firma jest gotowa zapewnić ochrona medyczną dla pracownika i wszystkich jego bliskich lub za dodatkową opłatą oferuje rozszerzone pakiety sportowe, postrzegana jest jako zdecydowanie bardziej atrakcyjna.

Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na kwestię ceny tego rodzaju świadczeń. W przypadku jednego zatrudnionego, to zazwyczaj wartość około 200 do 300 zł miesięcznie w zależności od skali benefitów. Nie jest to więc wydatek, który można byłoby uznać za wygórowany. W praktyce zdecydowana większość menedżerów bezproblemowo opłaci ją z własnych wynagrodzeń. Dobrym zwyczajem i powszechną praktyką pracowniczą stało się jednak zapewnianie tego rodzaju świadczeń przez zatrudniające ich firmy, co stanowić ma szczególne zaangażowanie działu HR zapewnienie maksymalnie dobrych warunków dla kandydatów.

 

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje