Silny, dumny, wspaniały. Żądający podziwu i budzący podziw. Niekiedy reagujący silniej niż wymaga tego sytuacja. Wytrwały i konsekwentny w realizowaniu zadań. Ale także nieustępliwy, nie potrafiący reagować elastycznie, pozbawiony zdolności dyplomatycznych. Niezależny, ale szanujący niezależność innych. Wszelkie próby ograniczania go są skazane na klęskę. Dąb jest konserwatystą. Nie lubi nagłych zmian i sam nie chce radykalnie zmieniać świata. Woli raczej wpływać na rzeczywistość stopniowo i ewolucyjnie. Jednak w miłości chętnie poddaje się nowym doświadczeniom. Lubi konkret, myśli jasno, jest niezwykle rzeczowy. Jego wada to nadmierne skoncentrowanie na własnej osobie i własnych problemach.