Pełna uroku, potrafi ten walor świadomie wykorzystać. Niestała w uczuciach, może głęboko zranić. Mimo to jest z reguły lubiana. Nawet przez tych, którzy dostrzegają jej wady, którzy zdają sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie w stosunkach z Lipą może przynieść emocjonalne zaangażowanie. Lipa także lubi ludzi. Potrafi ich wysłuchać, wspomóc dobrym słowem, chociaż nie bardzo można liczyć na jej konkretną pomoc. Może dlatego, że jest zbytnio skoncentrowana na sobie. Ma, zwłaszcza w związkach, silne poczucie własności, objawiające się często nieumotywowaną zazdrością.