Jest stateczne, spokojne, całkowicie pozbawione agresji. Nie lubi komplikować sobie życia. Jest tolerancyjne, nie wtrąca się w sprawy innych. A to dlatego, że nade wszystko ceni święty spokój. W jego zachowaniu pomaga Oliwce pogoda ducha. Spokój ceni także w miłości, dlatego partnerowi pozwala na wiele, nawet jeżeli przysparza jej to cierpień. Ma wysoko rozwinięte poczucie sprawiedliwości. Jest bezstronna, dlatego ludzie często zwracają się do niej o radę. Ona jednak w stosunkach z innymi nie przejawia zbyt wielkiej aktywności. Oliwka lubi uczyć się, zdobywać nowe doświadczenia.