Reklama

Reklama

Idą zwolnienia... Czy dostanę odprawę?

Dowiedz się, od czego zależy przyznanie odprawy pieniężnej i w jakiej wysokości pracownik może ją otrzymać.

Pani Halina powiedziała mi, że w firmie, w której pracuje, zapowiadają zwolnienia.

- Czy w razie straty pracy będę mogła domagać się odprawy pieniężnej? - spytała.

- Pracodawca ma obowiązek wypłacić zwalnianym pracownikom odprawę. Ale pod pewnymi warunkami.

- A jakimi warunkami?

- Jeśli w firmie pracuje co najmniej 20 osób. I do zwolnień dochodzi z przyczyn zakładu. Np. likwidacji firmy, jej reorganizacji, ograniczania działalności czy likwidacji stanowiska pracy. Czasem zwolnienia są traktowane jako grupowe.

- A na czym one dokładnie polegają?

Reklama

- W firmie musi pracować co najmniej 20 osób. I umowy z pracownikami rozwiązuje się w okresie nie dłuższym niż 30 dni. Zwolnienie musi objąć: 10 pracowników - przy zatrudnieniu mniej niż 100 osób; 10 proc. załogi - przy zatrudnieniu od 100 do 299 osób; 30 pracowników - przy zatrudnieniu co najmniej 300. Ale może się zdarzyć, że firma zwolni mniej osób albo w dłuższych okresach.

- I co wtedy?

- Jeśli w okresie 30 dni redukcje nie obejmą tych limitów, a zostanie pani zwolniona indywidualnie, może pani żądać odprawy. Ale do rozwiązania umowy musi dojść z przyczyn zakładu.

- W jakiej wysokości powinna zostać wypłacona odprawa?

- To zależy, jak długo pracowała pani w danym zakładzie. Jeśli krócej niż 2 lata, należy się odprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Jeśli od 2 do 8 lat, dostanie pani odprawę w wysokości dwumiesięcznej pensji. Jeśli pracowała pani dłużej, dostanie pani równowartość 3 pensji. Odprawa nie może jednak przekroczyć kwoty 15- krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z dnia rozwiązania stosunku pracy (obecnie 20 790 zł).

- A kiedy powinnam otrzymać odprawę?

- Powinna zostać wypłacona najpóźniej w dniu rozwiązania umowy o pracę.

art. 1, art. 8 i 10 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r. nr 90, poz. 844 z późn. zm.).

Chwila dla Ciebie
Dowiedz się więcej na temat: praca

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy