Reklama

Reklama

Alimenty na dzieci: Jak uzyskać więcej pieniędzy?

Gdy rosną wydatki na dziecko, żądaj wyższych alimentów! Pierwsze kroki skieruj do sądu. Gdyby jednak ojciec uchylał się od płacenia, nie zostaniesz bez środków do życia.

Mama występująca o podwyższenie alimentów nie ponosi żadnych kosztów. Sąd rozpatruje sprawy o alimenty całkowicie bezpłatnie. Pozew do sądu możesz napisać samodzielnie, bez pomocy prawnika (pokazujemy przykładowy wzór).

Cały może być napisany odręcznie lub na komputerze (wtedy podpisz go odręcznie). Jako uzasadnienie żądania podwyższenia alimentów, możesz podać np. że:

- zwiększyły się wydatki związane z wiekiem dziecka, podjęciem nauki, jego stanem zdrowia (np. gdy wymaga stałego leczenia);

- poprawiła się sytuacja materialna ojca, np. więcej zarabia, dostał spadek, darowiznę itp.;

Reklama

- pogorszyła się twoja sytuacja (jeśli np. straciłaś pracę) lub od dawna twoje zarobki nie wzrosły.

Podstawa prawna: art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Wniosek do funduszu alimentacyjnego

Alimenty z funduszu wypłacają miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej (MOPS, GOPS) lub centra pomocy rodzinie. W tych placówkach składa się wnioski o te alimenty. Wyjaśniamy, kiedy, w jakiej kwocie i na podstawie jakich dokumentów są przyznawane środki z funduszu alimentacyjnego.

Aby samotny rodzic (zwykle mama) uzyskał pieniądze na dzieci z funduszu alimentacyjnego, musi spełnić łącznie kilka warunków.

Warunek pierwszy - musisz mieć od komornika zaświadczenie o bezskutecznej egzekucji alimentów od ojca. Komornik ma obowiązek ci je wydać, jeśli przez 2 miesiące nie wyegzekwował ani grosza z zasądzonych alimentów.

Uwaga! Jeśli dotąd nie występowałaś do sądu o alimenty na dzieci, nie możesz złożyć wniosku o alimenty z funduszu. Najpierw trzeba domagać się ich w sądzie od ojca dziecka.

Warunek drugi - to spełnienie kryterium dochodowego. Miesięczny dochód na osobę w twojej rodzinie nie może być wyższy niż 725 zł netto.

Warunek trzeci - musisz złożyć wypełniony wniosek (druk otrzymasz w ośrodku; jak wygląda, pokazujemy powyżej). Dołącz komplet dokumentów, m.in. odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenia o dochodach rodziny.

Ile fundusz wypłaci

Gdy środki będą przyznane, możesz otrzymać kwotę odpowiadającą wysokości alimentów, jakie zasądził sąd, ale nie więcej niż 500 zł. Przykładowo: jeśli sąd przyznał 350 zł alimentów na dziecko, tyle otrzymasz z funduszu, jeśli zasądził 600 zł – z funduszu otrzymasz 500 zł. Alimenty z funduszu są ograniczone, bo finansuje je skarb państwa.

Ugoda zawarta przed mediatorem

Rodzice mogą ustalić podwyższenie alimentów także poza sądem, podpisując ugodę w obecności mediatora. Mediacja ma wiele zalet! Rodzice mają wpływ na to, co będzie zapisane w ugodzie.

Mogą negocjować stawkę alimentów, ustalić zasady ich płacenia (np. podzielić się kosztami, mama płaci za angielski, tata za obóz dziecka itp.). Gdy zaś sprawa trafi do sądu, strony nie mają większego wpływu na wyrok.

To sąd ostatecznie decyduje o wysokości alimentów. Ugoda może być podpisana już na pierwszym spotkaniu. Nie ma przeszkód prawnych, jeśli rodzice dojdą do porozumienia.

Ugoda ma moc wyroku sądu. Po jej podpisaniu mediator wysyła ugodę do sądu, a sąd zatwierdza. Uwaga! Bezpłatną poradę można uzyskać na dyżurach mediatorów w sądach.

Zasady odwołania od decyzji

Gdy ośrodek pomocy społecznej odmówi przyznania alimentów z funduszu, rodzic ma prawo złożyć odwołanie od tej decyzji. Zachowanie terminu - na złożenie odwołania masz 14 dni od daty otrzymania decyzji. Czas ten liczy się od następnego dnia po jej odebraniu (w piśmie będzie pouczenie, jaki termin odwołania obowiązuje).

Swoje odwołanie kierujesz do samorządowego kolegium odwoławczego. Pamiętaj jednak, że trzeba złożyć odwołanie w ośrodku opieki społecznej. Urzędnicy jeszcze raz rozpatrzą sprawę. Jeśli nie zmienią decyzji, muszą przekazać twoje odwołanie do kolegium odwoławczego.

Co musi zawierać pozew do sądu rejonowego?

Dane dziecka i pozwanego: podaj imię i nazwisko swoje i dziecka (ono jest powodem), a ty je reprezentujesz. Napisz wasze numery PESEL. Poniżej – dane pozwanego ojca (jego PESEL nie jest konieczny.)

Adres sądu - poniżej daty podaj adres sądu rejonowego. Może to być do sąd właściwy dla twojego miejsca za mieszkania lub adresu ojca dziecka. Zacznij od tego, o jaką wyższą kwotę występujesz. Podaj sygnaturę akt, datę i miejsce wydania poprzedniego wyroku dot. alimentów.

Krótko wyjaśnij, dlaczego się domagasz wyższych alimentów. Na potwierdzenie swoich żądań wskaż odpowiednie dokumenty. Na końcu wymień dołączane dokumenty (potwierdzające dochody i wydatki). Po prawnej stronie podpisz się odręcznie.

Tekst pochodzi z magazynu

Tina
Dowiedz się więcej na temat: alimenty | dzieci | ugoda | rodzice

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje