Reklama

Reklama

Kredyt na na święta? Uwaga - nowe zasady

Dowiedz się, na czym polegają najważniejsze zmiany dotyczące udzielania kredytów konsumenckich.

Pani Iwona powiedziała mi, że planuje wziąć kredyt przed świętami.

- Podobno coś tu się ma zmienić w przepisach? - spytała.

- Tak. 18 grudnia wejdzie w życie nowa ustawa o kredycie konsumenckim.

- I jakie będą te zmiany?

- Teraz za kredyt konsumencki będzie uważany każdy, wzięty na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zwiększy się limit kredytu z 80 tys. do 255.550 zł (albo równowartości w obcej walucie).

- A jeśli będę kupować na raty?

- Nowe przepisy będą dotyczyć nie tylko pożyczek i kredytów gotówkowych, ale także zakupów na raty. Obejmą nie tylko banki, ale m.in. SKOK-i i tzw. parabanki.

Reklama

- Co się jeszcze zmieni?

- Zmienią się m.in. obowiązki informacyjne banku. Poza tym, dotąd łączna kwota opłat, prowizji i innych kosztów związanych z zawarciem umowy o kredyt konsumencki mogła wynieść maksymalnie 5 procent sumy kredytu. Teraz zlikwidowano ten maksymalny próg.

- Czy będę musiała płacić prowizję, jeśli uda mi się wcześniej spłacić kredyt?

- To jedna ze zmian. Banki będą mogły zastrzec w umowie prowizję za wcześniejszą spłatę. Obecnie jej nie ma. Będzie to dotyczyło tylko kredytów o stałej stopie oprocentowania. Opłata będzie mogła być pobrana, jeśli spłacona przed terminem kwota przekroczy w ciągu 12 miesięcy trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

- A jaka będzie jej wysokość?

- Prowizja za wcześniejszą spłatę nie będzie mogła być wyższa niż 1 procent spłacanej przed terminem kwoty (jeśli okres między datą spłaty kredytu a terminem jego spłaty jest dłuższy niż rok). Albo 0,5 procent, jeśli okres ten nie przekracza roku.

- Czy z takiego kredytu można się wycofać?

- Tak, w ciągu 14 dni (obecnie 10) od podpisania umowy. Nie musi pani podawać przyczyny rezygnacji. Zapłaci pani odsetki za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty.

- A jeśli umowę podpiszę przed 18 grudnia?

- Wówczas będą panią obowiązywały dotychczasowe regulacje.

l art. 1-56 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim

PORAD UDZIELA Izabela Rogowska mgr ekonomii, absolwentka Studium Prawa Handlowego

Chwila dla Ciebie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje