Reklama

Reklama

Twoje konto pacjenta w NFZ. Co sprawdzisz, jak to zrobić?

Każdy zabieg, wizyta lekarska, a nawet przepisane ci leki, muszą być rejestrowane na tzw. koncie ZIP. Warto sprawdzać, czy wszystko na nim się zgadza. Jak zdobyć dostęp do konta? To proste!

Dlaczego warto kontrolować swoje osobiste konto pacjenta? By wiedzieć, czy przypadkiem... nie zapisano na nasze konto np. jakichś leków, których nie zażywamy, czy kosztownego zabiegu, którego nie mieliśmy! A niestety, takie sytuacje się zdarzają. Urzędnicy z centrali NFZ nazywają to... „pomyłkami peselowymi”.

Lepiej więc sprawdzać na własną rękę, czy ktoś... całkiem przypadkiem, rzecz jasna, nie leczy się za darmo na nasz rachunek! Wyjaśniamy, jak uzyskać stały dostęp do swojego konta pacjenta oraz jak się na nim logować.

1. Wizyta w oddziale NFZ

Aby w dowolnym czasie wchodzić przez internet na swoje konto pacjenta, musisz uzyskać własny login i hasło. Wyda ci je twój oddział NFZ. Udaj się tam z dowodem osobistym lub paszportem.

Reklama

Przy okienku okaż dokument i wypełnij wniosek. Pomoże ci w tym urzędniczka. Ale uwaga! Możesz przyjść z wy pełnionym już wnioskiem z internetu. Zrób to następująco: wejdź na stronę www.nfz.gov.pl – w zakładce ZIP (Zintegrowany Informator Pacjenta) jest formularz rejestracyjny. Wpisz swoje dane: imię, nazwisko, PESEL, nr dokumentu tożsamości. Wydrukuj formularz.

Urzędniczka sprawdzi dane w formularzu na podstawie twojego dokumentu tożsamości.

Potem otrzymasz login i hasło. Ważne! Na tej samej zasadzie możesz uzyskać dostęp do konta swojego dziecka. Wystarczy, że okażesz swój dowód osobisty, a urzędniczka sprawdzi po numerze PESEL dziecka, czy zgłosiłaś je do ubezpieczenia. Za rejestrację oraz korzystanie z serwisu dla pacjentów na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia nic się nie płaci.

2. Logowanie się w ZIP-ie

Mając hasło i login, możesz wchodzić na swoje konto w NFZ z dowolnego miejsca i komputera, w każdym czasie. Oto jak to zrobić.

Wejdź na stronę internetową NFZ: www.nfz.gov.pl

Po lewej stronie jest zakładka ABC Pacjenta – wejdź w nią. Zobaczysz Logo ZIP (to samo jak poniżej). Kliknij w nie.

Pokaże się okienko „Mam konto w ZIP”. Kliknij w „zaloguj się”. Następnie wpisz login i hasło, a twoje konto się otworzy.

3. Zgłaszanie niezgodności

Jeśli na swoim koncie zauważysz nieprawidłowości, zwróć się o ich wyjaśnienie do swojego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Zrób to koniecznie, jeżeli zauważysz, że na koncie odnotowane są świadczenia, których w ogóle ci nie wykonywano! Pamiętaj! NFZ ma obowiązek przyjąć twoje zgłoszenie. Następnie musi zwrócić się o wyjaśnienia do przychodni czy szpitala, które rzekomo udzielały ci pomocy. Jeśli w rzeczywistości tak nie było, placówka musi oddać nienależnie pobrane pieniądze.

Konsultacja: A. Sidorko, radca prawny

Rozporządzenie min. zdrowia w sprawie sposobu, trybu i terminów występowania do NFZ i udostępniania informacji o prawie do świadczeń i udzielonych świadczeniach (DzU z 2012, p. 1505).

Nasz ekspert wyjaśnia - Andrzej Sidorko ekspert ubezpieczeń zdrowotnych

Pacjent może też uzyskać pisemną informację na temat swojego konta w NFZ.

✔ Możesz wystąpić o udzielenie takich informacji za określony okres. Wtedy wniosek powinnaś złożyć nie wcześniej niż po 60 dniach od zakończenia miesiąca kończącego okres wskazany we wniosku. Przykładowo: jeśli chcesz uzyskać informacje o udzielonych ci świadczeniach między 1 marca 2014 r. a 31 marca 2014 r., to wniosek możesz złożyć po 31 maja 2014 r.

✔ Informacje uzyskasz w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku przez NFZ.

✔ Informacje zostaną przesłane listem poleconym lub będziesz je mogła odebrać osobiście w NFZ.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama