Uważaj na ten przycisk w systemie e-PIT. Możesz stracić część pieniędzy!

Z ulgi prorodzinnej, nazywanej także ulgą "na dziecko" rokrocznie korzystają tysiące rodziców i opiekunów prawnych. Muszą oni jednak uważać na małą pułapkę - część podatników nie otrzyma zwrotu w pełnej wysokości bez wykonania dodatkowych czynności.

Podatnicy, którzy chcą skorzystać z tzw. ulgi "na dzieci" mogą niestety napotkać pewien problem
Podatnicy, którzy chcą skorzystać z tzw. ulgi "na dzieci" mogą niestety napotkać pewien problem 123RF/PICSEL

Ulga "na dzieci" to jedna z ulg podatkowych w polskich przepisach prawa podatkowego, która polega na odliczeniu od podatku dochodowego ustalonych w ustawie kwot. Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub rodziców zastępczych, pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą oni odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Częsty problem z ulgą "na dzieci". Możesz nie dostać pieniędzy!

By rozwiązać ten problem, podatnik musi złożyć odpowiedni wniosek o zwrot nieodliczonej nadwyżki ponad odliczoną kwotę lub o całą wartość ulgi "na dziecko", w sytuacji, gdy podatek wynosi 0 zł.

WAŻNE: Gdy w danym roku składki ZUS nie były opłacane, nie ma możliwości otrzymania zwrotu niewykorzystanej ulgi prorodzinnej.

Jak otrzymać ulgę "na dziecko" w pełnej wysokości?

Aby otrzymać ulgę na dziecko, podatnik musi skorzystać z funkcjonalności "dodaj zwrot z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci", która znajduje się w części "Twoje ulgi i odliczenia". Po użyciu tego przycisku, pojawi się kolejny ekran, w którym podatnik musi samodzielnie wypełnić pole "Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne".

Po zatwierdzeniu danych na ekranie wyświetlą się informacje o wysokości kwoty dodatkowego zwrotu z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci i uwzględnieniu jej w zeznaniu.

Zobacz również: 

INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas