Reklama

"Nigdy nie pracowałam. Czy po 60. roku życia dostanę emeryturę?". Oto co mówi prawo

Emerytura przysługuje po osiągnięciu określonego wieku emerytalnego oraz minimalnego stażu pracy. Wobec tego, co z osobami, które nie pracowały zarobkowo lub nie przepracowały określonej liczby lat? Sprawdź, ile lat trzeba przepracować, żeby dostać emeryturę i czy osoba, która nigdy nie pracowała, może otrzymać jakiekolwiek świadczenie.

Ile lat trzeba przepracować, żeby dostać emeryturę?

Wiele osób zastanawia się, ile lat trzeba przepracować, żeby dostać emeryturę. Jest to regulowane prawnie i związane z minimalnym okresem odprowadzania składek, czyli liczone poprzez staż pracy, a także przez wiek danej osoby.

Aktualnie to, ile potrzebnych jest lat przepracowanych do emerytury, przedstawia się następująco:

W przypadku osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 roku emerytura przyznawana jest:

Reklama

  • kobiecie, która udowodniła okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące co najmniej 15 lat i osiągnęła wiek co najmniej 60 lat,
  • mężczyźnie, który udowodnił okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące co najmniej 20 lat i osiągnął wiek co najmniej 65 lat.

W przypadku osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku emerytura przysługuje osobie, która:

  • ukończyła powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn),
  • podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym przynajmniej 1 dzień, np. jako pracownik, osoba prowadząca działalność pozarolniczą, a także osoby, która przed wejściem w życie ustawy podlegała ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu (warunek ten nie jest spełniony przez osoby, które podlegały wyłącznie ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS).

Czytaj również: 200 plus dożywotniego dodatku do emerytury. Wnioski można już składać

Czy ktoś, kto nigdy nie pracował, dostanie emeryturę?

W Polsce osoby, które nigdy nie pracowały, mają możliwość otrzymania emerytury specjalnej tylko w wyjątkowych przypadkach.

Decyzja o przydzieleniu świadczenia w takim przypadku jest przyznawana indywidualnie, po przeanalizowaniu sytuacji życiowej seniora. Tego typu emerytura specjalna jest przeznaczona dla seniorów, którzy ze względów losowych nie mogli podjąć aktywności zawodowej i nie byli w stanie opłacić składek emerytalnych.

Równocześnie wypłata emerytury specjalnej jest możliwa tylko wtedy, gdy wnioskodawca otrzymał decyzję odmowną o przyznaniu świadczenia w trybie zwykłym. Musi on również przedstawić realne powody, świadczące o tym, dlaczego nie mógł podjąć pracy.

W większości przypadków emerytura specjalna ma wysokość minimalnego świadczenia emerytalnego. Jednak bardzo ważne jest to, aby osoba, która nigdy nie pracowała, skonsultowała się samodzielnie z odpowiednimi urzędami, w celu uzyskania informacji, czy jest uprawniona do otrzymywania emerytury specjalnej.

Jaka emerytura, jak nie ma lat pracy?

Co z osobami, które osiągnęły wiek emerytalny i chcą skorzystać z przysługującego im prawa do emerytury, ale nie posiadają wymaganego stażu pracy? Taka sytuacja zazwyczaj dotyka osoby, które sporadycznie podejmowały zatrudnienie o umowę o pracę lub pracowały na podstawie umowy o dzieło, lub umowy zlecenie.

Okazuje się jednak, że jeśli taka osoba kiedykolwiek w przeszłości odprowadzała składki, może wciąż otrzymać świadczenie w wysokości proporcjonalnej do wartości składek zgromadzonych na jej koncie emerytalnym. Inaczej mówiąc ZUS dokona obliczenia emerytury na podstawie zebranego przez daną osobę kapitału. Jednak trzeba mieć na uwadze to, że tego typu świadczenia bywają bardzo niskie. W skrajnych przypadkach wynoszą one czasem jedynie kilkadziesiąt groszy.

Osiągnięty wiek emerytalny a brak pracy

W praktyce przepisy działają tak, że osoba, która np. przez 10 lat odprowadzała składki ZUS, może otrzymać emeryturę około 600 zł brutto. Wobec tego nie jest to pełne świadczenie emerytalne. Tak samo będzie na przykład podczas 15-letniego stażu pracy, gdy kwota ta nie będzie wzrastała, ponieważ nadal nie zostanie osiągnięty próg minimalnego przepracowanego czasu.

Często zdarzają się przypadki, gdy dana osoba osiągnie wiek emerytalny, ale nie ma jeszcze wypracowanego minimalnego stażu pracy. Wynika to np. z tego, że młodzi ludzie są zatrudniani na umowę zlecenie lub umowę o dzieło, podczas których nie są odprowadzane składki emerytalne. Wobec tego nie są one liczone podczas sumowania stażu pracy.

Czytaj również: Emerytura od listonosza? Nowe przepisy. Zmiany mogą pozbawić pieniędzy

Zdarza się także, że ktoś traci pracę i rejestruje się w urzędzie jako bezrobotny. W tym przypadku dana osoba także ma krótszy staż pracy, który ma bezpośredni wpływ na wysokość miesięcznego świadczenia emerytalnego wypłacanego danej osobie.

Wysokość emerytury - kalkulator

Jeżeli chcemy obliczyć prognozowaną wysokość swojej przyszłej emerytury, możemy skorzystać z bezpłatnego kalkulatora emerytalnego dostępnego na stronie internetowej ZUS.

Dzięki temu poznamy prognozowane wysokości emerytur, które przyznane zostaną po raz pierwszy przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Jednak warto pamiętać, że kalkulator ten służy jedynie celom orientacyjnym i obliczona kwota nie może później stanowić podstawy do żadnych roszczeń wobec urzędów. Kalkulator emerytalny dostępny jest na oficjalnej stronie ZUS

Czytaj również: Najwyższa emerytura w Polsce. 62 lata pracował, by dostać 2 razy tyle co zarabia premier

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: emerytura | emerytura minimalna | staż pracy | świadczenie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy