Reklama

Reklama

Co dalej po zwolnieniu?

Sytuacja na polskim rynku pracy nie daje powodów do zadowolenia. Najlepiej wiedzą o tym ci, którzy doświadczyli zwolnienia z pracy.

Poczucie zwątpienia, beznadziejności i niepewności jutra towarzyszą nieodłącznie gehennie, będącej następstwem wypowiedzenia z pracy. Jak postąpić na wypadek zwolnienia?

Nie warto palić za sobą mostów

Ta dobrze znana wszystkim zasada znajduje zastosowanie również w tym przypadku. To jedna z najważniejszych reguł, którą należy kierować się w sytuacji zwolnienia z pracy. Irytacja oraz złość towarzyszące rzeczywistości "pozwolnieniowej" łatwo niszczą mosty, które potem mogą pomóc w znalezieniu kolejnej pracy. Wszystkie kontakty nawiązane w pracy, zarówno z przełożonymi, jak i współpracownikami, mogą w przyszłości okazać się przydatne.

Reklama

Powody zwolnienia bywają różne. Jeśli przyczyną okazała się zła sytuacja finansowa zakładu, a w niedługim czasie firma zacznie lepiej prosperować, prawdopodobne jest, że zwróci się do byłego pracownika z propozycją dalszej współpracy. Również agencje headhunterskie, szukające pracowników dla byłej firmy, zwrócić się mogą do zwolnionego pracownika, gdyż właśnie on, spełniać może stawiane wymogi. Godne i profesjonalne zachowanie w obliczu zwolnienia, może kolejny raz otworzyć bramy do zakładu pracy.

Negocjowanie odprawy

Każdemu zwalnianemu pracownikowi przysługuje odprawa. Niektóre firmy oferują całe pakiety, jednak najczęściej jest to ustalona kwota, będąca krotnością miesięcznej wypłaty. W takiej sytuacji warto negocjować. Należy jednak pamiętać, aby zachować się pełen profesjonalizm. Osoby zwalniające, przeważnie nie czynią tego na własną prośbę, lecz wykonują odgórne postanowienia. Można przypuszczać, że czują się okrutnie w tej roli. Dlatego, bardziej niż kto inny, skłonni będą wysłuchać i pomóc zwalnianemu pracownikowi. Prośba o bardziej korzystną odprawę nie jest w takiej sytuacji niczym nieodpowiednim. W końcu oni zamierzają Cię zwolnić! Jeśli zakład pracy nie zaoferował kontynuacji świadczeń zdrowotnych, warto o tym porozmawiać. Świadczenia z tego tytułu powinny być aktualne co najmniej do czasu, do którego odnosi się wysokość odprawy pieniężnej.

Przed podpisaniem przeczytaj!

Finalizacja zwolnienia to podpis obu stron na dokumencie jako dowód porozumienia. Przed podpisaniem dokumentów należy się z nimi dokładnie zapoznać, a w razie niejasności, zapytać lub poprosić o pomoc prawnika. Zdarza się, że niektóre firmy zabezpieczają się, zamieszczając w treści dokumentów nie do końca jasne i kompletne klauzule. Najczęściej są one formą zabezpieczenia dla firmy przed konkurencją. Podpisany dokument może w przyszłości uniemożliwić pracownikowi podjęcie pracy w konkurencyjnej firmie. Jest to szczególnie dotkliwe, gdyż z racji kompetencji, zwolniona osoba najprawdopodobniej tam rozpocznie poszukiwanie nowej pracy. Podpisując, należy kierować się własną intuicją i wnikliwą oceną sytuacji.

Rezygnacja czy zwolnienie?

W niektórych przypadkach zwalniania osoba może zadecydować o okolicznościach odejścia z pracy. Przyczyną może być własnowolna rezygnacja lub zwolnienie z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy. Zarówno jedna i druga możliwość ma swoje wady i zalety (o ile w tym przypadku można mówić o jakichkolwiek zaletach). Rezygnacja z pracy najprawdopodobniej oznaczać będzie problemy z uzyskaniem zasiłku dla bezrobotnych i wszystkich świadczeń ubezpieczeniowych, natomiast zwolnienie pozostawia ślad w życiorysie, który może utrudniać znalezienie pracy. Podejmując ostateczną decyzję w tej sprawie warto skonsultować się z kompetentną osobą, która dokładnie wyjaśni i doradzi korzystne rozwiązanie.

List referencyjny

Przed opuszczeniem zakładu pracy warto poprosić o list referencyjny. Jest to tym istotniejsze, jeśli zwalniana osoba jest przekonana, że solidnie wykonywała swoje obowiązki. Niejednokrotnie pracodawca sam zleca napisanie listu referencyjnego, który on tylko potwierdza podpisem. W takiej sytuacji należy postarać się i przedstawić swoją osobę w jak najlepszym świetle. List powinien zawierać datę zatrudnienia, obowiązki pracownika, to również właściwe miejsce na przedstawienie indywidualnych talentów i osiągnięć. Należy jednak pamiętać, aby zamieszczać fakty zgodne z prawdą. Pracodawca zapewne nie podpisze niczego przed dokładnym przeczytaniem. Zwrócenie się o wystawienie referencji zawsze się opłaca. W przypadku niezbyt korzystnego opisu, nie ma przymusu dołączania go w przyszłości do swojego CV, jednak pochlebne referencje, mogą być prawdziwym atutem przy poszukiwaniu pracy. Wiele firm, które z reguły nie praktykują wystawiania referencji, często w takich okolicznościach, na prośbę zainteresowanej osoby, robi wyjątki.

Sprzątanie miejsca pracy

Dyrekcja daje zwykle zwalnianej osobie czas na "wyprowadzkę". "Wyprowadzając" się z miejsca pracy należy pamiętać, aby zabrać ze sobą wszystkie prywatne rzeczy i przybory. Jeżeli pracownik używał w pracy komputera, powinien dokładnie sprawdzić i usunąć prywatną korespondencję oraz wszystkie inne, osobiste informacje i pliki. Należy zwrócić szczególną uwagę na informacje poufne, osobiste adresy i maile.

Stresogenne informacje, do których zdecydowanie można zaliczyć zwolnienie z pracy, sprzyjają zwykle roztargnieniu. W takiej chwili, bardziej niż kiedykolwiek, powinno się kontrolować wykonywane czynności. Zabranie przez pomyłkę rzeczy należącej do firmy może przysporzyć niemiłych wrażeń podczas kontroli. Mimo wszystko należy zachować spokój i opanowanie, pamiętając ciągle, aby nie palić za sobą mostów.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: rezygnacja | firmy | zwolnienie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy