Reklama

Reklama

Satysfakcja najważniejsza

Przede wszystkim satysfakcja z tego co się robi, dopiero potem zarobki, a następnie dobra atmosfera - oto, co dla Polaków najbardziej liczy się w pracy.

Dla dobrej pracy jesteśmy w stanie zrobić wiele, choć jednocześnie nie jesteśmy skłonni do zbyt dużych poświęceń. Co Polacy sądzą o pracy? Czy jest w ich życiu najważniejsza? Czy dla dobrej pracy byliby skłonni przenieść się do innego miasta, albo rozstać z partnerem? Odpowiedzi na te i inne pytania poszukiwał wśród 200 Polaków w wieku 18-50 lat Instytut Badania Opinii RMF FM.

Robić to, co się lubi

Najważniejsze, to być zadowolonym z tego, co się robi! Polacy deklarują, że najistotniejszym czynnikiem przy podejmowaniu pracy jest dla nich satysfakcja z wykonywanego zajęcia. Na drugim miejscu wymieniano kwestię wynagrodzenia, na trzecim znalazła się atmosfera w miejscu pracy. Następnie - możliwość awansu. Nie bez znaczenia są dla nas także takie czynniki, jak czas pracy, a więc dni i godziny, kiedy pracujemy, zgodność wykonywanego zajęcia z wykształceniem, renoma firmy oraz jej lokalizacja.

Reklama

Polacy w większości są przekonani o tym, że jeśli znajdzie się dobrą pracę, należy się jej trzymać za wszelką cenę. Tego zdania jest 64 proc. ankietowanych. Ponad 31 proc. uważa, że dobrze jest od czasu do czasu zmienić pracę, aby nie robić ciągle tego samego. Dominuje zatem ostrożne podejście do kwestii zmian pracy, a więc raczej unikanie ryzyka związanego z dobrowolną rezygnacją z tego, co już się ma.

Okazuje się, że praca daje poczucie bezpieczeństwa oraz świadomość posiadania pewnej i stabilnej sytuacji, nawet jeśli nie jest ona nadzwyczajnie atrakcyjna finansowo. Niezmiennie przeraża nas wizja bezrobocia. Zdecydowana większość ankietowanych zgadza się ze stwierdzeniem, że lepiej jest pracować za bardzo małe pieniądze niż pobierać zasiłek dla bezrobotnych.

Dlaczego zmieniamy pracę?

Respondenci zapytani zostali o to, co ich zdaniem jest najczęstszym powodem zmiany pracy. Jakkolwiek ankietowani deklarują, że przy jej podejmowaniu liczy się dla nich przede wszystkim to, aby przynosiła satysfakcję, najczęstszym powodem zmiany pracy nie jest brak zadowolenia i spełnienia, ale kwestie o wiele bardziej przyziemne, czyli wynagrodzenie. Aż 71 proc. ankietowanych uważa, że zarobki są najczęstszym powodem zmiany pracy. Na drugim miejscu wymieniano atmosferę panującą w pracy, co po raz kolejny potwierdza jak ważny jest to czynnik.

Ponad 18 proc. ankietowanych odpowiedziało, że jednym z najbardziej powszechnych powodów zmiany pracy jest przeprowadzka. Niewiele mniej, bo 17 proc. uważa natomiast, że na ogół pracę zmieniamy nie pod wpływem swojej własnej decyzji, ale pod wpływem decyzji innych, a więc dlatego, że zostajemy zwolnieni przez pracodawcę, bądź likwiduje się lub reorganizuje naszą firmę. Na szczęście przyczyny zmiany pracy mogą być także pozytywne i bardziej optymistyczne.

Zdaniem 14 proc. ankietowanych jednym z najważniejszych powodów, dla których przechodzimy z jednego miejsca pracy do innego, jest awans. Wśród potencjalnych powodów zmiany pracy ankietowani wymieniali także: znudzenie i brak satysfakcji z tego, co się robi (11,2 proc.), problemy z dojazdami do miejsca pracy (8 proc.), konflikt z szefem (4,4 proc.). Pozostałe odpowiedzi otrzymały pojedyncze wskazania. Znalazły się wśród nich tak zróżnicowane przyczyny, jak: niewypłacalność pracodawców, niezgodność charakterów, ciąża, dzieci, zbyt duże wymagania czy konkurencja w zawodzie.

Ile zrobisz dla dobrej pracy?

Czy dla dobrej pracy warto się poświęcać? Okazuje się, że respondenci są dla niej gotowi podjąć takie działania i wyzwania, które będą sprzyjać ich własnemu rozwojowi, natomiast niechętnie decydują się na kosztowne poświęcenia. Niemal wszyscy badani uznali, że dla dobrej pracy warto dokształcać się na studiach wyższych. Zaledwie 1 osoba na 200 ankietowanych była innego zdania. Blisko 89 proc. respondentów uważa, że dla dobrej pracy warto się przekwalifikować.

Nieco inaczej zapatrujemy się na ewentualne poświęcenia, których mielibyśmy się podjąć ze względu na dobrą pracę, choć trzeba przyznać, że ankietowani w swych odpowiedziach udowodnili, iż byliby gotowi zdecydować się nawet na radykalne działania i zmiany. Aż 64 proc. respondentów uważa, że dla dobrej pracy warto pracować po godzinach, niemal tyle samo jest zdania, że warto dla niej przenieść się do innego miasta. Nieco mniej przychylnie badani zapatrują się na opcję przeprowadzki do innego państwa, choć i tak aż 49 proc. respondentów deklaruje, że dla dobrej pracy byliby w stanie wyjechać z kraju. Jedyne czego naprawdę nie chcemy poświęcać dla pracy, to miłość i związek z najbliższą osobą. Zaledwie 3,5 proc. badanych, a więc tylko 7 na 200 osób twierdzi, że dla dobrej pracy warto rozstać się z partnerem.

RMF
Dowiedz się więcej na temat: zarobki | atmosfera

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje