Reklama

Jak przeciwdziałać samobójstwom wśród dzieci i młodzieży?

Samobójstwa są tematem tabu. Zwłaszcza samobójstwa popełniane przez nastolatków. Odbywają się w ciszy, a potem opada na nie kurtyna milczenia. Kampanie społeczne dotykają wielu ważnych spraw, ale o rosnącej skali samobójstw popełnianych przez młodzież nadal słyszymy bardzo niewiele.

Problem samobójstw wśród dzieci i młodzieży osiąga coraz większą skalę. Jedno na dziesięcioro dzieci myśli o odebraniu sobie życia. Prawdopodobieństwo podjęcia tego kroku zwiększa się w związku z rosnącym poczuciem osamotnienia, braku zainteresowania, opuszczenia czy niezrozumienia.

Próba samobójcza nie zawsze oznacza rzeczywistą chęć odebrania sobie życia. Często wydaje się desperackim sposobem na zwrócenie na siebie uwagi. Pragniemy, aby kampania przyczyniła się do obniżenia liczby prób samobójczych i prób zakończonych śmiercią.

Reklama

Chcemy zwrócić uwagę na drastycznie rosnący problem, ale przede wszystkim dać propozycję rozwiązania. Nie chcemy nikogo oskarżać, nie chcemy budzić poczucia winy. Nie będziemy także edukowali ani przedstawiali statystyk. Pokażemy, że czasem tak niewiele wystarczy, żeby pokazać dziecku, że jest dla nas najważniejsze i przywrócić jego życiu sens.

Problem

Co roku odnotowuje się wzrost prób samobójczych i samobójstw występujących wśród młodzieży.

Polska jest na drugim miejscu w Europie pod względem samobójstw nieletnich.

W 2017 r. w Polsce 469 osób w wieku do 24. roku życia popełniło samobójstwo.

Wszystkich zamachów samobójczych odnotowano 5276.

Przyczyny samobójstw

Ogromne poczucie niezrozumienia, samotności, opuszczenia, braku zainteresowania.

Konflikt pomiędzy potrzebą samodzielności, a ograniczeniami narzuconymi przez rodziców.

Konflikt pomiędzy dążeniem do niezależności, a lękiem przed odpowiedzialnością.

Konflikt pomiędzy wizjami idealnymi, a realnym obrazem świata, ludzi i samego siebie.

Niewystarczająca opieka psychologiczna w polskich szkołach.

Przeładowanie dzieci zajęciami i bodźcami. Brak czasu na odpoczynek, przetrawienie i przeanalizowanie własnych przeżyć.

Brak wsparcia psychologicznego dla rodziców, brak edukowania ich - rodzice nie wiedzą, jak rozmawiać z nastolatkami traktującymi ich agresywnie, z rezerwą bądź używających niezrozumiałego dla nich języka.

Opis i cel projektu

"Samobójstwo nie jest kwestią wyboru, następuje, gdy cierpienie przekracza siły do walki z nim". Często decyzja o próbie samobójczej wcale nie jest nastawiona na śmierć, jest dramatycznym wołaniem o pomoc.

Dlatego naszym celem jest:

- przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii obejmującej wszystkie media, która zwróci uwagę na rosnącą skalę problemu, jakim jest popełnianie samobójstw wśród młodzieży,

- uświadomienie rodzicom, że ten problem może dotyczyć każdego dziecka − nie ma nic bardziej mylnego, niż przekonanie, że "gdyby coś złego działo się z moim dzieckiem, coś bym zauważył",

- wsparcie rodziców − nie chcemy obarczać ich poczuciem winy, ale zainspirować do podjęcia działania, do zwrócenia uwagi na swoje dzieci, także w aspekcie emocjonalnym.

Do kogo kierujemy kampanię

- Rodziców, gdyż rodzice, jako osoby najbliższe dziecku, mają na nie największy wpływ i w ogromnym stopniu są odpowiedzialni za kondycję emocjonalną dziecka.

- Nauczycieli.

Chcemy, aby nikt nie pozostał obojętny, jeśli podejrzewa, że w jego otoczeniu znajduje się dziecko, z którym może się dziać coś niepokojącego.


INTERIA.PL/materiały prasowe
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama