Jak zbudować zaufanie pracowników?

Budowanie zaufania wśród pracowników firmy wymaga wiele pracy. W przeciwieństwie do tego, jak czyni wielu pracodawców, zaufania nie można kupić podwyżkami czy ekskluzywnymi świadczeniami socjalnymi na rzecz pracowników. Zaufania nie zbuduje się w przeciągu jednej nocy. Jest to proces długotrwały i wymagający wiele pracy. A w jakim celu w ogóle się tego podejmować? Zaufanie pracowników do firmy to również wzrost zaufania klientów i kontrahentów do firmy, wzrost atrakcyjności firmy na rynku pracy co jest równoznaczne z przyciągnięciem do firmy nowych pracowników i zatrzymanie tych najlepszych. Poniżej przedstawiam kilka podstawowych zasad, których należy się trzymać chcąc zbudować zaufanie swoich pracowników.

Otwarta komunikacja.

Podczas regularnych spotkań z pracownikami, kierownictwo firmy powinno dzielić się ważnymi informacjami oraz omawiać mające znaczenie sprawy dotyczące firmy. Zarząd powinien również udzielać szczerych odpowiedzi na wszelkie pytania oraz wątpliwości swoich pracowników. Kierownictwo powinno się starać, aby nigdy nie mijać się z prawdą udzielając informacji. Oczekiwania firmy wobec pracowników powinny być jasno wyjaśnione, tak samo, jak oczekiwania pracowników wobec firmy. Ważne jest, aby oczekiwania obydwu stron były rozsądne i nie wygórowane. Równie istotna jest umiejętność słuchania swoich pracowników oraz natychmiastowe wyjaśnianie różnych kwestii. Pracownikom należy poświęcić pełną uwagę jeśli pragną coś zakomunikować kierownictwu. Kierownictwo firmy powinno znać czynniki motywujące i demotywujące pracowników do pracy. Czynniki te mogą dać duży wgląd na to, co jest najważniejsze dla osób zatrudnionych w firmie, dzięki czemu kierownictwo może lepiej zaspakajać potrzeby pracowników i koncentrować się na tych czynnikach, które budują ich zaufanie i ich poziom zaangażowania. Otwarta komunikacja może zatem wspomagać budowanie zaufania pracowników oraz zwiększyć ich lojalność wobec firmy.

Dotrzymywanie obietnic.

Firmy powinny zawsze dotrzymywać obietnic złożonych swoim pracownikom, w przeciwnym razie mogą całkowicie utracić ich zaufanie. Obowiązek dotrzymywania obietnic leży po stronie zarządu. Jeśli zawiodą oni swoich pracowników, wówczas mogą zostać posądzeni o hipokryzję. Należy unikać pustych obietnic a nie składać przyrzeczenia, które mogą okazać się później bardzo trudne do spełnienia. Jeśli obietnice będą dotrzymywane, wówczas pracownicy automatycznie będą uczyli się zaufania do kierownictwa.

Traktowanie pracowników

Pracownicy powinni być traktowani jednakowo. Nikogo nie można wyróżniać i faworyzować. Na motywację pracowników do pracy ma przede wszystkim sposób ich traktowania przez bezpośrednich przełożonych. Motywować można odpowiednim wynagrodzeniem oraz oceną ich pracy. Pracownicy powinny być traktowani tak samo pod względem warunków wynagrodzenia, możliwości awansu oraz oceną ich wartości dla firmy. Przedsiębiorstwa powinny mieć na uwadze te kwestie podczas pracy nad rozwojem polityki firmy. Kierownictwo musi obrać strategię utrzymania wartościowych pracowników, rozwijać zdolności przywódcze i co najważniejsze, szanować pracownika jako indywidualną jednostkę.

Rola lidera / przełożonego.

Liderzy grupy spełniają bardzo ważną rolę jeśli chodzi o budowanie zaufania w organizacji. Peter Drucker mówi „Nie można zapobiec wielkiej katastrofie, ale można zbudować gotową do bitwy organizację, w której ludzie ufają sobie nawzajem. W ćwiczeniach wojskowych, najważniejszą rzeczą jest wpojenie żołnierzom zaufania do ich dowódcy – ponieważ bez zaufania, oni nie podejmą walki”.

To samo dotyczy liderów w grupie, którzy muszą zaszczepiać zaufanie wśród pracowników. Drucker powiedział również, że liderzy powinni ufać i doceniać pracowników za ich pracę i cały trud w nią włożony. Powinni unikać mikrozarządzania czyli drobiazgowego kontrolowania członków zespołu i przywiązywania wagi do szczegółów ponieważ w ten sposób mogą całkowicie zniszczyć ich zaufanie do kierownictwa. Liderzy stanowczo nie powinni traktować członków swojej grupy z góry i podkreślać swojej przewagi nad nimi. Przede wszystkim powinni okazywać im respekt, zapewniać im wsparcie i zawsze uwzględniać najpierw ich interesy. Dla prawdziwego lidera dobro członków swojej grupy powinno być zawsze priorytetem.

Związki międzyludzkie

Zarząd powinien mieć stały kontakt z pracownikami. Zamiast się zamykać i izolować od podwładnych, kierownictwo powinno być otwarte na ludzi oraz starać się zbudować dobre relacje z każdym z pracowników. Managerowie powinni dzielić się swoimi celami, ambicjami oraz marzeniami razem ze swoimi podwładnymi. Nie powinni wahać się w okazywaniu swoich ludzkich stron, takich jak obawy czy ludzkie słabości, aby pracownicy mogli uznać go za jednego z nich.

Troska przedsiębiorstwa

Pracodawca powinien dołożyć starań, aby dowiedzieć się czegoś więcej o swoich pracownikach, niż wyłącznie ich praca i zdolności. Należy zdać sobie sprawę z tego, że pracownicy mają również inne zainteresowania oraz cele niż sama praca. Organizacja powinna pokazywać przy każdej okazji jak bardzo dba o swoich pracowników. Z tego powodu warto dołożyć starań i dowiedzieć się o zainteresowaniach pracowników, ich rodzinach, hobby, urodzinach, rocznicach i innych sukcesach, które powinny być świętowane.

INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas