DALEMIŁ
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: bądź dalej, zawsze miły. ZDROBNIENIA: Miłek.
DALEMIR
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: oby był sprawcą dalszego pokoju. ZDROBNIENIA: Mirek. INNE FORMY: Dalemierz, Dalmir. Forma żeńska: Dalemira, Dalmira.
DALEMIRA
Żeńska forma imienia -> Dalemir. ZDROBNIENIA: Mirka. INNE FORMY: Dalmira.
DALIA
Pochodzenie trudne do ustalenia. Być może imię to wywodzi się od nazwy kwiatu lub jest skrótem imienia Idalia. ZDROBNIENIA: Dala, Dalinka, Dalka. OBCE FORMY: Dahlia (ang.), Dalie, Dahlia (fr.), Dalila, Delila, Delilah (niem.), Dalija...
DALIBOR
Pochodzenia starosłowiańskiego. Czeska forma imiona Dalebor. Oznacza: nieustannie walczący lub daleko gdzieś walczący o Boga. INNE FORMY: Dalibór. Forma żeńska: Dalibora.NAZWISKA:Dalebor, Baleborowic, Daleborz, Daleborzec, Dalibor, Dalibór,...
DALIBORA
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: nieustannie walcząca o Boga. ZDROBNIENIA: Daliborka, Borka.
DALILA
Pochodzenia hebrajskiego, znane ze Starego Testamentu. Oznacza: delikatna, tęskniąca. ZDROBNIENIA: Dalina, Dalinka. OBCE FORMY: Delilah, Delila, Dalila (ang., niem.), Delila (węg.).ZNANE POSTACIE:Dalila, postać biblijna. Poznawszy sekret swego...
DALMIR
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: daleko szerzący pokój. ZDROBNIENIA: Mirek. INNE FORMY: Dalemir. Forma żeńska: Dalmira.