TEODOZJUSZ
Pochodzenia greckiego, od słów theos (bóg) i doron (dar). Oznacza: darowany prze Boga. ZDROBNIENIA: Teo. INNE FORMY: Teodor, Teodozy, Teofil, Teozy. OBCE FORMY: Theodosius (ang., niem.), Théodose (fr.), Teodosio (hiszp., wł.), Fedosij,...
TEODOZY
Odmiana imienia -> Teodozjusz.PATRON:Św. Teodozy, był zakonnikiem, a następnie pustelnikiem. W pieczarach koło Betlejem założył erem, który później nazwano jego imieniem. Zmarł w 529 roku. (Wspomnienie 11 stycznia).Św. Teodozy Peczerski, mnich z...
TEOFAN
Pochodzenia greckiego, oznacza dosłownie: objawiony przez Boga. OBCE FORMY: Theophanes (ang.), Theophan, Theofan (niem.), Théophane (fr.), Teofanes, Teofanio (hiszp.), Teofane (wł.), Feofan (ros.), Teofan (czes., słowac.), Teofan...
TEOFANIA
Żeńska forma imienia -> Teofan. OBCE FORMY: Theophania, Tiffany (ang.), Theofania (niem.), Théophanie (fr.), Teofana (hiszp.), Teofania (wł.), Feofanija (ros.), Theofanie (czes., słowac.), Teofana, Teofanija (połud.-słow.).
TEOFIL
Pochodzenia greckiego, od słów theos (bóg) i philos (przyjaciel). Oznacza: miły Bogu. Notowane w Polsce od XIII w. Polski odpowiednik: Bogumił. ZDROBNIENIA: Teofilek, Teoś, Filek, Fil. INNE FORMY: Teodor, Teodozjusz. OBCE FORMY: Theophil,...
TEOFILA
Żeńska forma imienia -> Teofil. Polski odpowiednik: Bogumiła. ZDROBNIENIA: Teofilka, Teosia, Tosia, Tosieńka, Tośka, Fila, Filka. OBCE FORMY: Theophila (ang.), Theophile (fr.), Theophila (niem.), Teofila (połud.-słow).
TEOKLES
Pochodzenia greckiego, od słów theos (bóg) i kleos (sława, wieść). Forma żeńska: Tekla.
TERENCJUSZ
Żeńska forma imienia -> Terencjusz. OBCE FORMY: Terentia (łac.), Terentia (ang.), Terencia (hiszp.), Terenzia (wł.).Pochodzenia łacińskiego, oznacza: mający ogładę, wyrobiony towarzysko. OBCE FORMY: Terentius (łac.), Terence, Terry (ang.), Terenz,...