WAŻNOSŁAW
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: odważny i sławny. ZDROBNIENIA: Sławek. INNE FORMY: Wasław, Waż, Ważysław. Forma żeńska: Ważnosława.
WAŻNOSŁAWA
Żeńska forma imienia -> Ważnosław. ZDROBNIENIA: Sławka. INNE FORMY: Wasława, Ważysława.
WAŻYSŁAW
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: odważny i sławny. ZDROBNIENIA: Sławek. INNE FORMY: Wasław, Waż. Forma żeńska: Ważysława.
WAŻYSŁAWA
Żeńska forma imienia -> Ważysław. ZDROBNIENIA: Sławka. INNE FORMY: Wasława.
WCISŁAW
Pochodzenia starosłowiańskiego, oznacza: w czci i sławie żyjący. ZDROBNIENIA: Sławek. Forma żeńska: Wcisława.NAZWISKA:Wcisła, Wcisłak, Wcisłowicz, Wcisłowski, Wciślak, Wciśliński, Wczysło, Wczysław, Wścisłowicz, Wścisłowski, Wściślik.
WCISŁAWA
Żeńska forma imienia -> Wcisław. ZDROBNIENIA: Sławka.
WCZESŁAW
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: wcześnie sławny. Forma żeńska: Wczesława.
WCZESŁAWA
Żeńska forma imienia -> Wczesław.