Imiennik ABDIASZ

Pochodzenia hebrajskiego, od Obhadjahu. Oznacza: sługa Jahwe. INNE FORMY: Abdasz, Abdon, Obadiasz. OBCE FORMY: Abdias, Abdon (łac.), Abdias, Abon, Obadiah (ang.), Abdiáš (czes.), Abadyah, Abdias, Abdon (fr.), Abdias, Abdon (hiszp.), Abdias, Abdon (niem.), Abdon, Avdon, Avdija, Avdies (ros.), Abdija, Avdija (chorw., mac.), Avdija, Avðaš (serb.), Abdia, Abdone (wł.).
PATRON:
Abdiasz, Obadiasz, jeden z bibl. dwunastu proroków mniejszych; autor najmniejszej księgi Starego Testamentu (Księga Abdiasza), zawierającej przepowiednie niechybnej zguby Edomitów, wrogów państwa judzkiego. Myślą przewodnią księgi jest przekonanie, że Jahwe jest Bogiem jedynym, który rządzi światem sprawiedliwie i dokona ostatecznego rozrachunku ze swoimi wrogami w „dniu Jahwe”.
ZNANE POSTACIE:
Abdon i Senen, rzymscy męczennicy. Abdiasz, biskup z Hormizd-Ardaszira (V w.).
BOHATEROWIE SZTUKI:
Abdiasz z powieści Golgota Cz. Ajtmatowa.