Imiennik BACZYSŁAWA

Żeńska forma imienia -> Baczysław. ZDROBNIENIA: Sławka.