Imiennik BALBIN

Pochodzenia łacińskiego, od słowa balba (jąkała, bełkoczący). Utworzone od nazwy rodowej Balbi. ZDROBNIENIA: Balbinek, Balbisz, Binek. OBCE FORMY: Balbinus (łac.), Balbin (ogólnie przyj. forma). Forma żeńska: Balbina.
NAZWISKA:
Balbin, Balbus, Balbusa, Balbuża, Blabus, Blabusz, Blabuś.
ZNANE POSTACIE:
Dechius Caelius Balbinus, władca rzym. (III w.).