Imiennik EDMUND

Pochodzenia starogermańskiego, od słów ead (dobrobyt, pomyślność) i munt (obrońca, opiekun). Oznacza: opiekun dziedzictwa, majątku; może również wyrażać życzenie rodziców, aby nowo narodzone dziecko miało w życiu możnego protektora. Imię to w Polsce odnotowane zostało w Kodeksie Małopolskim w roku 1365. ZDROBNIENIA: Mundek, Mundzio. INNE FORMY: Eadmund, Edmunt, Otmund. OBCE FORMY: Eadmundus (łac.), Edmund, Edmond, Edme (ang.), Edmond (fr.), Edmundo (hiszp.), Edmundas (litew.), Edmondo (wł.), Edmundos (gr.), Edmond, Ödön (węg.).
PATRON:
Edmund, król Anglii Wschodniej, patron królów angielskich (IX w.). Pobity przez Duńczyków i wzięty do niewoli. Do przywiązanego do drzewa króla strzelali łucznicy, potem ścięto go mieczem, a głowę porzucono w rowie. (Wspomnienie 20 listopada).Św. Edmund Campion, jezuita angielski (1540–81). Opuścił kościół anglikański, za co go skazano i ścięto. (Wspomnienie 1 grudnia).
ZNANE POSTACIE:
Edmund Spenser, poeta ang. (ok. 1552–13 I 1599). Edmond Halley, ang. astronom (Kometa Halleya) (8 XI 1656–14 I 1742). Edmund Cartwright, wynalazca bryt. (24 IV 1743–30 X 1823). Edmund Burke, ang. publicysta i filozof (12 I 1729–9 VII 1797). Edmund Kean, ang. aktor (4 XI 1787–15 V 1833). Pawel Edmund Strzelecki, pol. geolog i geograf, badacz Australii (1797–1873). Edmondo De Amicis, wł. pisarz (31 X 1846–12 III 1908). Edmund Chojecki (Charles Edmond), pisarz pol. (15 X 1822–1 XII 1899). Alfred Edmund Brehm, niem. zoolog (2 II 1829–11 XI 1884). Edmund Husserl, filozof niem., twórca fenomenologii (8 IV 1859–26 IV 1938). Edmund Faustyn Biernacki, pol. lekarz patolog (19 XII 1866–29 XII 1911). Edmond Rostand, fr. dramatopisarz (1 IV 1868–2 XII 1918). Edmund Dalbor, prymas pol., 1915–26 (30 XI 1869–13 II 1926). Edmund Ludwik Bartłomiejczyk, pol. grafik (5 XI 1885–2 IX 1950). Edmund Wierciński, pol. aktor i reżyser (1899–1955). Edmund Chróścielewski, pol. patomorfolog (ur. 1914). Edmund Cieślak, pol. historyk (ur. 1922). Edmund Kajdasz, muzyk pol. (ur. 18 X 1924). Edmund Niziurski, pisarz pol. (ur. 10 VII 1925). Edmund Fetting, aktor pol. (10 XI 1927–30 I 2001). Edmund Majkowski, pol. rzeźbiarz (ur. 1929). Edmund Wnuk-Lipiński, socjolog pol. (ur. 1944).
BOHATEROWIE SZTUKI:
Edmund Dantés z powieści Hrabia Monte Christo A. Dumasa. Edmund Moulard z powieści J. Lama Głowy do pozłoty (1873). Edmund Łonński z komedii W. Perzyńskiego Aszantka (1906).
NA EKRANIE:
Adaptacje powieści Hrabia Monte Christo A. Dumasa: rolę Edmunda Dantésa w reż. E. Flynna (1922) odtwarzał John Gilbert, w reż. R. Van Lee’a (1934) – Robert Donat, w reż. R. Vernaya (1954) – Jean Marais, a w reż. C. Autant-Lary (1961) – Louis Jourdain.