Imiennik EDWINA

Żeńska forma imienia -> Edwin. ZDROBNIENIA: Edwinka, Edwisia. OBCE FORMY: Edwina, Edvina (ogólnie przyj. forma).