Imiennik FALISZ

Skrót od imienia Falisław. Wspomniane w dokumentach z 1244 roku.