Imiennik GALINA

Pochodzenia łacińskiego, od słowa gallus (kogut) lub Gallus (Gal). Oznacza: zadziorna jak kogut lub pochodząca z Galii. Imię to, nadawane często w krajach prawosławnych, może pochodzić także od greckiego słowa galn (spokój, cisza). Jest również rosyjską wersją imienia Halina. ZDROBNIENIA: Gala. INNE FORMY: Gala, Galia, Gallina, Halina. Forma męska: Gal, Gaweł.
NAZWISKA:
Galin, Galinak, Galiniewicz, Galiniewski, Galinowicz, Gallina, Galiń, Galiński, Gałyna, Gałyński, Halina, Haliniewicz, Halinka, Halinkiewicz, Halinkowski, Halinowski, Haliński, Hałyna, Hałynicz, Hałyński.
ZNANE POSTACIE:
Galina Ułanowa, ros. tancerka balet. (10 I 1910–21 III 1998).