Imiennik HELIODOR

Pochodzenia greckiego, od słów helios (słońce) i doron (dar). Oznacza: ten, który jest darem słońca. ZDROBNIENIA: Heliodorek, Heluś. OBCE FORMY: Heliodor (ogólnie przyj. forma), Heliodorus (ang.), Héliodore (fr.).
PATRON:
Św. Heliodor, biskup Altino (IV/V w.). Walczył przeciw herezji ariańskiej jako sojusznik św. Ambrożego. (Wspomnienie 3 lipca).Św. Heliodor, biskup miasta Fanek nad Eufratem w Mezopotamii (IV w.). Został zabity z rozkazu króla perskiego Sapora, wraz z większą grupą chrześcijan. (Wspomnienie 9 kwietnia).
ZNANE POSTACIE:
Heliodor Święcicki, lekarz, pierwszy rektor uniwersytetu w Poznaniu (1854–1923).