Imiennik IDOSŁAWA

Żeńska forma imienia -> Idosław. ZDROBNIENIA: Idka, Sławka.