Imiennik IDZI

Pochodzenia grecko-łacińskiego, oznacza: tarcza dębowa. Według innej hipotezy pochodzi ze starosłowiańskiego i oznacza: idź do Boga. Jest to przede wszystkim pol. odpowiednik łacińskiego imienia Egidiusz. Egida była cudowną tarczą boga Zeusa, stąd też powiedzenie „pod egidą” — pod opieką, pod patronatem. W Polsce znane od XII w. ZDROBNIENIA: Idko, Idziek, Idzik, Idźko. INNE FORMY: Bodzisław, Idzim, Idzimił, Idzimir, Idzimysł, Idzisław, Idziwit, Idziwoj, Idź. OBCE FORMY: Giles (ang.), Gid, Gil, Egid, Ägid, Ägidius, Ägilius (niem.), Gil, Gille, Gilles (fr.), Gil, Egidio (hiszp., wł.), Egidij (ros.), Egid, Jilji (czes.), Egid, Egidij, Igidije (połud,-słow.). Forma żeńska: Idzia, Idzisława.
NAZWISKA:
Idasik, Idaszewski, Idkowski, Idosiak, Idowicz, Idowski, Idychowski, Idzi, Idziak, Idziakiewicz, Idziakowski, Idzich, Idzichowski, Idziek, Idzielewicz, Idzik, Idzikiewicz, Idzikowicz, Idzikowski, Idziński, Idzisław, Idziszek, Idzkiewicz, Idźkiewicz, Idźkowicz, Idźkowski.
PATRON:
Św. Idzi, opat, jeden z najpopularniejszych świętych w średniowiecznej Europie W Polsce kult Idziego rozpowszechnił się od 2. połowy XI w. W czasach współczesnych ekumeniczny ruch młodzieżowy pod patronatem Idziego — Communità S. Egidio w Rzymie. Patron macierzyństwa, chroniący przed bezpłodnością. Patron rybaków. (Wspomnienie 1 września).Bł. Idzi, uczeń św. Franciszka z Asyżu (XIII w.).
ZNANE POSTACIE:
Idzi Rzymianin, Aegidius Romanus de Colonna, filozof i pedagog (1243–1316).
BOHATEROWIE SZTUKI:
Idzi (Gil) z powieści Przypadki Idziego Blasa A.R. Lesage’a.
PRZYSLOWIA:
Czy Idzi, czy chodzi — na jedno wychodzi.Święty Idzi do szkoły pędzi.Idzi — siać wyjdzi.Święty Idzi w polu nic nie widzi.Gdy na święty Idzi ładnie,śnieg na pewno późno spadnie.
Wielka do zboża i siewki wygoda,gdy w święty Idzi przyświeca pogoda.
Na święty Idzi w swaty do mnie przydzi.(związane ze świętem 1 września)