Imiennik KADŁUBEK

Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: koszyk, podstawa do dobra. ZDROBNIENIA: Łubek.
ZNANE POSTACIE:
Bł. Wincenty zwany Kadłubkiem, biskup krakowski, kronikarz (po 1150–1223).