Imiennik KAJOSŁAWA

Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: kajająca się, pokutująca. ZDROBNIENIA: Kaja. INNE FORMY: Kajsława.