Imiennik ŁABOSŁAWA

Żeńska forma imienia -> Łabosław. ZDROBNIENIA: Sławka.