Imiennik ŁADANA

Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: ładnie dana.
NAZWISKA:
Ładan, Ładanek, Ładański, Ładkiewicz, Ładno, Ładnik.