Imiennik ŁADMIŁ

Pochodzenia starosłowiańskiego, oznacza: ładny i miły. INNE FORMY: Ładzimił. Forma żeńska: Ładmiła.