Imiennik NACŁAW

Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: naczelnik sławny.